FMO TAPIOLA -TOIMITALON VIHKIÄISET 5.9.2005, klo 13.00

Euroopan modernein puurakenteinen toimitalo

FMO Tapiolan puutuotteet sitovat 2400 tonnia hiilidioksidia

FMO Tapiolan suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota
rakennuksen elinkaari- ja ekotehokkuusvaatimuksiin sekä toimistotilojen
helppoon muunneltavuuteen. Se on pilottikohde Rakennusteollisuus RT ry:n
rakennus- ja kiinteistöalan ohjelmassa, jossa kehitetään ekotehokkuus- ja
elinkaarimittaamiseen tarkoitettua PromisE-luokitusta. 

FMO Tapiolan ympäristömyönteiset ja tehokkaat elinkaariratkaisut ovat antaneet
rakennukselle PromisE-luokituksessa erittäin hyvän arvosanan B. Puutuotteiden
hiilinielu ja substituutiovaikutukset varastoivat ja korvaavat lähes
kaksinkertaisen määrän hiilidioksidipäästöjä, kuin mitä rakennushankkeen
rakennusmateriaalit aiheuttavat. 

FMO Tapiolan ero tavalliseen toimistotaloon verrattuna on myös siinä, että sen
suunnittelussa on otettu ympäristöajattelu mukaan jokaisessa vaiheessa. 

Puutuoteperheen avulla on voitu lisäksi rakentaa työntekijöitä miellyttävä
työympäristö. 

Arkkitehtuurikilpailun toteutus osoittaa puun kilpailukyvyn rakentamisessa

Finnforest Oyj:n vuonna 2003 järjestämään pohjoismaiseen Modular Office
-Arkkitehtuurikilpailuun ilmoittautui yhteensä 61 osallistujaa. Kilpailuun
valittiin kuusi toimistoa Suomesta, yksi Ruotsista ja yksi Tanskasta. 

Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton SAFAn kanssa.
Palkintolautakuntaan kuuluivat SAFAn lisäksi Espoon kaupungin ja Finnforestin
edustajat. 

Finnforest Modular Office -arkkitehtuurikutsukilpailulla etsittiin
korkeatasoista ja joustavaa puurakenteista toimitalosuunnitelmaa sekä
puurakennekokonaisuuksia välipohjiin, lattia- ja kattojärjestelmiin,
ulkoseiniin ja sisäseinäratkaisuihin. Samalla haluttiin yhdistää muita
rakennusmateriaaleja puurakenteisiin teknisesti toimivaksi ja esteettiseksi
kokonaisuudeksi. 

Keskeisiä arviointiperusteita olivat ratkaisujen arkkitehtoniset ja
kaupunkikuvalliset ominaisuudet, kokonaistaloudellisuus, rakenteiden teollinen
valmistettavuus sekä ekologisuus, jotka toteutuivat myös rakennusprojektissa. 

FMO Tapiolan puurunko ja julkisivu koostuvat esivalmistetuista, työmaalla
asennetuista puutuoteosista, mikä vähensi merkittävästi työmaalla tehtävän työn
määrää. Rakennus on jäykistetty kahdeksasta jäykistävästä teräsristikosta,
betonihissikuilusta ja porrashuoneista. Julkisivuissa käytetään Finnforestin
halkaistusta liimapuusta valmistettuja lamelleja sekä lämpöpuusäleikköjä ja
rakennuksen välipohjissa kertopuisia kotelolaattoja. Sisätilojen huoneet
toteutetaan käyttäjien toiveiden mukaisesti puurakenteisilla siirrettävillä
väliseinillä tai maisemakonttoritilana. 

FMO Tapiola on elävä puusta rakentamisen koulu - Building Academy

Toimitilassa on myös tilat Finnforestin Building Academylle, jossa koulutetaan
ja kehitetään omaa henkilöstöä, asiakkaita sekä rakentamisen sidosryhmien
osaajia. 

- FMO Tapiola kertoo vakuuttavalla tavalla puusta rakentamisen
mahdollisuuksista ja high-tech -osaamisesta ja tuoteinnovaatioista.
Rakennuksessa on yhdistetty puutuotteet, -järjestelmät ja valmiit elementit
nopeasti ja kustannustehokkaasti. Onnistuminen on vaatinut uutta luovuutta ja
joukkuepeliä, toteaa Finnforestin toimitusjohtaja Ari Martonen. 

Kiinteistö Oy FMO Tapiola
Finnforest Modular Office -arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin
4.9.2003 Sydänpuu-niminen, Pekka Helinin, Helin & Co Arkkitehdit työryhmän
suunnittelema työ. FMO Tapiolan rakentaminen alkoi kesäkuussa 2004 ja se
valmistui heinäkuussa 2005. 

Rakennuttaja: Finnforest Oyj, vastaa myös puurakenteiden, puuosien sekä
julkisivujen toimituksista. 
Pääsuunnittelija: Helin & Co Arkkitehdit, Pekka Helin
Rakennesuunnittelija: Suunnittelu-Kortes Oy
Pääurakoitsija: Peab Seicon Oy, vastuu sekä maa- ja betoniurakasta sekä
varsinaisesta rakennusura-kasta. 
Rakennuttajakonsultti: CM-Urakointi Oy
Talotekniikan suunnittelu: Airix Oy
Talotekniikkaurakat: Koja, Tekmann, Amplit ja Kone
Rakennusaikataulu 10.6.2004 - 29.7.2005
Rakennuksen avainluvut: pinta-ala 13 300 m², tilavuus 50 000 m³,
kokonaiskustannusarvio on 20 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja: Finnforest Oyj toimitusjohtaja Ari Martonen, GSM 050 2406, johtaja
Lauri Palojärvi GSM 0500 507 44, ympäristöpäällikkö Sonja Martikainen GSM 050
598 9778, johtaja Esa Kosonen GSM 050 598 9562, viestintäjohtaja Eliisa Anttila
GSM 050 5989769

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa