Harjannostajaiset Finnforestin Kerto-yksikössä Punkaharjulla

Julkaistavissa 18.8.2005

Finnforest Oyj ilmoitti tammikuussa 2005 Punkaharjun Kerto-yksikön 
laajennusinvestoinnista. Investointi on edennyt suunnitelmien mukaisesti 
laitetoimitusten, rakentamisen ja rekrytointien osalta. Laajennustyöt alkoivat 
1.4.2005 ja 18.8.2005 Kiinteistöyhtiö Punkaharjun Nobelinniemi ja Finnforest 
viettävät harjannostajaisia Kerto-tuotantolaitoksella. Tuotanto käynnistyy 
helmikuussa 2006. 

Finnforestin Punkaharjun Kertopuun tuotantokapasiteetti kasvaa alkuvuodesta 
2006 Punkaharjulla 60 000 kuutiometrillä 130 000 kuutiometriin vuodessa toisen
tuotelinjan valmistuttua. Laajennusinvestointi on 20 miljoonaa euroa. 
Kokonaisinvestointi Punkaharjun tehtailla nousee 70 miljoonaan euroon kahden 
investointivaiheen ja voimalainvestoinnin jälkeen. 

Työllistävä vaikutus on 130 henkilöä, joista investoinnin valmistuttua 50 
tuotannossa ja 80 puunhankinnassa, kuljetuksissa ja muissa palveluissa. 
Investointiprojektin rakennusaikainen työllistävä vaikutus on 150 
henkilötyövuotta. Uusien työntekijöiden rekrytointi Kerto-yksikköön on jo
käynnistynyt. 

Kiinteistön laajennuksesta vastaa Punkaharjun kunnan ja Itä-Savon alueen 
kuntayhtymän omistama kiinteistöosakeyhtiö Punkaharjun Nobelinniemi. 

Kertopuu (LVL, Laminated Veneer Lumber) on 3,2 mm:n paksuisista  havuviiluista
liimaamalla valmistettu puutuote. Kertopuuta käytetään kantavissa  rakenteissa
muun muassa väli- ja yläpohjissa, sekä I-palkki-tuotannossa. 

Kertopuun kysyntää on lisännyt puupohjaisen rakentamisen kehittyminen, 
järjestelmä- ja moduulirakentaminen sekä vaativat Kertopuuhun perustuvat 
lopputuoteratkaisut. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Iso-Britannia, Saksa, 
Ranska, Suomi ja Yhdysvallat. 

Lisätietoja: 
Ari Tiukkanen, johtaja, Rakennustuotteet-liiketoiminta, GSM 050 598 7293
Eero Lampola, paikallisjohtaja, Punkaharjun tehtaat, GSM 050 598 7288 
Kari Liski, tekninen johtaja, GSM 050 598 8000

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa