Metsä Group aikoo divestoida Metsä Woodin sahatavaran jalostusyksikön Ranskassa mutares AG:lle

Metsä Group lehdistötiedote 25.6.2015


Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta ja mutares ovat alustavasti sopineet Metsä Wood France SAS:n koko osakepääoman myynnistä. mutares on toimittanut Metsäliitto Osuuskunnalle sitovan ostotarjouksen, ja seuraavaksi suunniteltu kauppa käsitellään Ranskan lain mukaisessa yhteistoimintaprosessissa henkilöstön edustajien kanssa. 

Suunnitellun transaktion toteutuessa Metsä Wood lopettaa jalostus- ja jakelutoimintansa Ranskassa ja Honfleurin ja Boullevillen yksiköiden koko henkilöstö, yhteensä 115 työntekijää, siirtyy ostajan palvelukseen. Metsä Woodin sahatavaran, vanerin ja Kerto-tuotteiden myyntitoiminta Ranskassa jatkuu. Osana suunniteltua järjestelyä osapuolet sopivat jalostusliiketoiminnan sahatavaratoimituksia koskevasta kaupallisesta yhteistyöstä.

Toteutuessaan kauppa tukee Metsä Woodin teollisen tehokkuuden strategiaa ja mahdollistaa Metsä Woodin keskittymisen ydinliiketoimintaansa – pohjoisen sahatavaran, vanerin ja Kerton teollisen mittakaavan tuotantoon ja myyntiin sekä sahatavaran jalostus- ja jakelutoimintaan Isossa-Britanniassa. 

Toteutuessaan transaktiolla on kertaluonteinen noin 20 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Metsä Groupin vuoden 2015 toisen neljänneksen liiketulokseen. Suunniteltu järjestely arvioidaan saatavan päätökseen viimeistään lokakuun 2015 loppuun mennessä.


METSÄ GROUP

Konserniviestintä

Lisätietoja:
Henrik Söderström, johtaja, saha- ja jalostetuotteet, Metsä Wood, puh. 040 577 3421


www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 122 000 suomalaista metsänomistajaa.


www.metsawood.fi

Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2014 oli 0,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 300 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa