Metsäliitto-Yhtymän konsernirakennetta yksinkertaistetaan

27.09.05                
Pörssitiedote

Metsäliitto-konsernin, Finnforest Oyj:n ja Metsäliitto-Yhtymän Tehdasmittaus
Oy:n hallitukset ovat 27.9.2005 hyväksyneet suunnitelman Metsäliitto
Osuuskunnan kokonaan omistamien tytäryhtiöiden Finnforest Oyj:n ja
Metsäliitto-Yhtymän Tehdasmittaus Oy:n sulauttamiseksi Osuuskuntaan.
Suunnitelman mukaan tytäryhtiöt sulautetaan Metsäliitto Osuuskuntaan siten,
että kaikki niiden varat ja velat siirtyvät sellaisenaan Metsäliitto
Osuuskunnan vastuulle. Sulautumisella ei ole välitöntä vaikutusta yhtiöiden tai
Osuuskunnan liiketoimintaan tai asiakkaisiin. 

Sulautuminen toteutetaan Metsäliitto-Yhtymän konsernirakenteen ja Finnforest
Oyj:n organisaation yksinkertaistamiseksi sekä kustannussäästöjen
aikaansaamiseksi. 

Samassa yhteydessä Finnforestin nykyinen toimitusjohtaja Ari Martonen on
päättänyt jättää tehtävänsä. Finnforestin uudeksi toimitusjohtajaksi ja yhtiön
liiketoimintojen johtajaksi Metsäliitossa on nimitetty Finnforest-konserniin
kuuluvan Moelven ASA:n toimitusjohtaja Ole Salvén. Finnforestin
varatoimitusjohtajaksi on nimitetty Finnforestin
Puutuoteteollisuus-liiketoimintaryhmän johtaja Timo Pekkola. Molemmat
nimitykset astuvat voimaan välittömästi. Ole Salvén jatkaa toistaiseksi oman
toimensa ohella myös Moelvenin toimitusjohtajana. 

Sulautumisen täytäntöönpanon arvioidaan kestävän noin kuusi kuukautta.
Sulautumisen alustavaksi rekisteröintiajankohdaksi on kaavailtu 31.3.2006.
Sulautumista koskeva YT-menettely Finnforestissa ja Metsäliitto Osuuskunnassa
aloitetaan välittömästi henkilöstövaikutusten selvittämiseksi. 

Metsäliitto-konserni
Hallitus

Finnforest Oyj
Hallitus

Metsäliitto-Yhtymän
Hallitus

Tehdasmittaus Oy
Hallitus     

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Lauri Peltola, Metsäliitto-Yhtymä, 050-570 5606

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa