Moelven ostaa Are Gruppenin

02.10.03

Finnforest-konserniin kuuluva Moelven Industrier ASA ja Are Gruppen ovat
solmineet ehdollisen sopimuksen Are Gruppenin myymisestä Moelvenille. 

Are Gruppenilla on kaikkiaan viisi yksikköä Ruotsissa ja yksi Norjassa, jotka
tuottavat sahatavaraa ja sahatavaran jatkojalosteita, sekä oma tuot-teiden
jakeluverkosto. Sahojen kapasiteetti on 350 000 m3 ja jatkojalostustuotannon
240 000 m3. Aren liikevaihto on noin 900 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin
100 miljoonaa euroa, tase on noin 500 miljoonaa Ruotsin kruunua eli 55
miljoonaa euroa. Työntekijöitä on 300. 

Kaupan on tarkoitus toteutua 1.1.2004. Kauppahintaa ei julkisteta. Kauppa
rahoitetaan 120 miljoonan Norjan kruunun Moelvenin oman pääoman korotuksella,
lainajärjestelyllä ja tulorahoituksella. 

Moelven on Skandinavian johtava puutuoteteollisuuden konserni. Finnforest ja
Metsäliitto ostivat Moelvenin osakeenemmistön vuosina 2001 ja 2002.
Yrityskauppa on vastannut odotuksia; Moelvenin toiminta on kannattavaa ja
edellytykset toiminnan laajentumiselle ovat hyvät. 

Are Gruppenin hankinta tukee Finnforestin ja Moelvenin yhteistä strategiaa.
Moelvenille hankinta on merkittävä askel kohti asetettuja tavoitteita
Skandinaviassa. Se vahvistaa Moelvenin toimintaa Norjassa ja erityisesti
Ruotsissa. Are Gruppenin myötä Moelven saa strategiansa mukaisesti Skandinavian
maantieteellisellä ydinalueella käyttöönsä koko liiketoimintaketjun
puunhankinnasta perustuotantoon ja edelleen jatkojalostettujen puutuotteiden
jakeluun. Moelvenin liikevaihto nousee Are Gruppenin myötä 5,4 miljardiin
Norjan kruunuun, eli noin 680 miljoonaan euroon. 

”Aren ja Moelvenin toimintamallit sopivat hyvin yhteen. Yhteenliittymä tulee
parantamaan asiakaspalveluamme ja vahvistamaan osaamispohjaamme sekä
tuotevalikoimaamme. Aressa on ammat-titaitoinen henkilöstö ja yhtiö tekee hyvää
tulosta. Asemamme vahvistuu entisestään Skandinaviassa”, sanoo Moelvenin
toimitusjohtaja Bo Borgström. 

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Bo Borgström, Moelven Industrier ASA, +47 99 10 52 00
Toimitusjohtaja Ari Martonen, Finnforest Oyj, +358 (0)50 2406

Finnforest on Euroopan suurin mekaanisen metsäteollisuuden konserni 1,8
miljardin euron liikevaihdolla - ja osa Metsäliitto-Yhtymää. Konsernin kaksi
teollista liiketoimintaryhmää ovat saharyhmä Solid Wood sekä
puutuoteteollisuusryhmä Engineered Wood. Finnforest tarjoaa rakentamisen,
teollisuuden sekä jakelun- ja jälleenmyynnin asiakkaille puuhun perustuvia
tuote- ja palveluratkaisuja. Finnforest toimii yli 20 maassa, Skandinaviassa
toimija on Moelven. Henkilökuntaa koko Finnforest-konsernissa on lähes 8 000. 

Moelven on Skandinavian johtava puutuoteteollisuuden konserni. Moelvenin
toiminta jakaantuu viiteen lii-ketoiminta-alueeseen: sahaus, jatkojalostus,
liimapuu, moduulirakentaminen ja modulaariset sisustusjärjes-telmät. Moelven
toimittaa puusta valmistettuja rakennustarvikkeita sekä rakennustarvikkeisiin
käytettäviä ja muualle teollisuuteen toimitettavia raaka-aineita ja
puolivalmisteita. Lisäksi se toimittaa teollisia elementti-ratkaisuja ja
moduuleja rakennusyrityksille. Moelvenilla on 43 yksikköä Skandinaviassa,
liikevaihto on 4,5 miljardia Norjan kruunua. Työntekijöitä Moelvenissa on 3
000. 

Sopimuksen piiriin kuuluvat Are Gruppenin yhtiöt ovat:
Are Brug AS, Spydeberg, Norja. Perustettu 1972, siirtynyt Arelle 1985.
Höyläämö. Tuottaa puuhpohjaisia rakennusmateriaaleja käsiteltyä puutavaraa ja
paneeleja. Myynti 110,000m3. Liikevaihto: NOK 220 miljoonaa. Työntekijöitä 40. 

Are Skogsprodukter, Ed, Ruotsi. Perustettu  2002 (Are 80%,Norske Skog 20%).
Puunhankintaa ja kuljetuksia. Työntekijöitä 16. 

AB Edanesågen, Edane, Ruotsi. Perustettu 1863, siirtynyt Arelle 2000. Saha ja
höyläämö. Sahatavaraa: 110,000 m3; höylättyä tavaraa: 90,000 m3. Liikevaihto:
SEK 250 miljoonaa. Työntekijöitä 72. 

Årjängs Såg AB, Årjäng, Ruotsi. Siirtynyt Arelle 1982.  Saha. Tuotanto:
100,000m3. Liikevaihto: SEK 160 miljoonaa. Työntekijöitä: 45. 

Nössemarks Trä AB, Nössemark, Ruotsi. Siirtynyt Arelle 1979. Saha. Tuotanto:
60,000m3. Annual Liikevaihto: SEK 110 miljoonaa. Työntekijöitä: 30. 

Tom Heurlin AB, Ånimskog, Ruotsi. Saha. Siirtynyt Arelle 1999. Saha ja
höyläämö. Sahatavaraa: 80,000m3; Höylättyä tavaraa: 85,000m3. Liikevaihto: SEK
200 miljoonaa. Työntekijöitä: 78. 

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa