Puurakentaminen nousuun avoimella yhteistyöllä - jaa ideasi Open Source Wood -hankkeessa

Metsä Woodin Open Source Wood kutsuu arkkitehdit, suunnittelijat ja insinöörit yhdistämään voimansa: innovoimaan ja jakamaan tietoa puuelementtirakentamisesta avoimella innovaatioalustalla. Hankkeen tavoitteena on koota paras osaaminen yhdelle alustalle ja siten kasvattaa puurakentamisen markkinaa kaupungeissa. Metsä Wood antaa omia innovaatioitaan vapaaseen käyttöön ja jakaa yhteensä 30 000 euroa palkintoina vuoden 2017 parhaille suunnitelmille.

Puun osuus kaupunkirakentamisessa voisi olla paljon suurempi kuin se nykyään on. Rakennesuunnittelijoiden pitäisi kuitenkin tietää puulla rakentamisen mahdollisuuksista enemmän, jotta markkina voisi kasvaa. Metsä Wood näyttää mallia avoimeen yhteistyöhön Open Source Wood -hankkeellaan, joka perustuu avoimen lähdekoodin ideologiaan. ”Pyrimme rohkaisemaan rakennesuunnittelijoita jakamaan tietoa ja innovaatioita arkkitehtien tavoin. Innovaatioita on paljon, mutta niitä on vaikea löytää.  Open Source Wood  kerää alan innovaatiot yhteen ja helpottaa suunnittelua.”, liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikko Saavalainen Metsä Woodista sanoo.

Kun puuelementtirakentaminen kasvaa, kaikki hyötyvät

Metsä Woodin tavoitteena on kasvattaa Kerto® LVL:n käyttöä elementtirakentamisessa. Puun kilpailukyky on merkittävästi parempi kun rakentamisessa käytetään esivalmistettujauilla elementtejä sen sijaan, että kaikki työ tehtäisiin paikan päällä. ”Erityisesti silloin voidaan puhua rakentamisen nopeuden sekä materiaalin keveyden ja ekologisuuden tuottamista eduista”, Saavalainen sanoo.

”Avoimuus ja osaamisen jakaminen nopeuttavat puurakenteiden teknistä kehitystä, kun mukaan saadaan monipuolinen ammattilaisten verkosto”, sanoo Metsä Woodin teknisen asiakaspalvelun johtaja Jussi Björman.

Miksi kannattaa osallistua?

Kysyimme ammattilaisten mielipiteitä Open Source Wood -hankkeesta. 

”Opetustyössäni olen oppinut ainakin sen, että hyvät ideat syntyvät harvoin itsestään. Innovaatiot eivät yleensä ole nopeita läpimurtoja, vaan ne kehittyvät vaiheittain, kun ideoita ja käytäntöjä yhdistetään ja kehitetään. Tämä pätee erityisesti arkkitehtuuriin ja rakentamiseen. 
Tarvitsemme laajoja verkostoja, jotta voimme kertoa omista ideoistamme ja saada kokemusperäistä tietoa niiltä, jotka pohtivat samankaltaisia ongelmia.”

Philip Tidwell, Aalto-yliopisto

***

”Teollinen puurakentaminen on tulevaisuutta: se vähentää hiilidioksidipäästöjä ja fossiilisten raaka-aineiden käyttöä sekä säästää energiaa monella tavalla. Metsä Woodin Open Source Wood -hanke tukee tätä kehityskulkua.”

Maarten van der Breggen, Maskerade Flexible Building System, Hollanti

***

”Kun ilmasto lämpenee ja luonnonkatastrofit lisääntyvät, on tärkeää jakaa tietoa puurakentamisesta. Puuhan on materiaaleista ympäristöystävällisin.”

Johanna Byrne, arkkitehti, Irlanti

***

”Metsä Woodin Open Source Wood on kaupallinen hanke, mutta samalla sen tavoitteena on ratkaista yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön ongelmia.” 

Mohammad Jamshidi, Saman Agin Engineering Co LTD., Iran

***

Miten pääset mukaan?

Metsä Wood rakentaa Open Source Wood -alustaa, jossa puurakentamisen ammattilaiset voivat jakaa osaamistaan ja tehdä yhteistyötä. Alusta otetaan käyttöön vuoden 2018 alussa. 

Ennen kuin alusta on täysin toiminnassa, sinne voi ladata suunnitelmia verkkolomakkeella. Vuoden loppuun mennessä ladatut suunnitelmat ovat mukana Metsä Wood Awards 2017 -kilpailussa. Palkitsemme yhteensä 30 000 eurolla yhden tai useamman elementin tai moduulin, joissa keskeisenä komponenttina on käytetty Kerto® LVL -tuotteita. Muut kriteerit ovat seuraavat:

Nopeus: suunnitelma mahdollistaa nopean rakentamisen.

Keveys: suunniteltu elementti tai moduuli on kevyt.

Ympäristöystävällisyys: suunnitelma parantaa rakennuksen CO2-tasetta.

Liity Open Source Wood -hankkeeseen: www.opensourcewood.com

Kuvat: http://databank.metsagroup.com/l/sP66w8wrn-hs

Lisätietoa:

Henni Rousu, Viestintäpäällikkö, Metsä Wood
puh. +358 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com

www.metsawood.fi

Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2016 oli 0,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa

Multimedia

Multimedia