PUUTUOTETEOLLISUUDEN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS ON MERKITTÄVÄ

FINNFOREST OYJ
TIEDOTE

Julkaistavissa 24.5.2005 klo 15.30

FINNFORESTIN HARTOLAN MODUULITEHTAAN AVAJAISET 24.5.2005
Puhereferaatti, toimitusjohtaja Ari Martonen, Finnforest Oyj

Finnforest työllistää 8000 henkilöä, joista Suomessa työskentelee 2500 ihmistä.
Finnforest lasketaan isojen yritysten joukkoon. Mikä ihmeen logiikka tekee
pienen ja keskisuuren yrityksen luomasta työpaikasta arvokkaamman ja
yhteiskunnallisesti merkittävämmän. Tuoreimmat investoinnit tähän Hartolan
Moduulirakentamisen tehtaaseen ja Punkaharjun Kertopuutuotannon toiseen
vaiheeseen työllistävät Kertopuutuotannossa 130 ihmistä. Puunhankintaan ja
alihankkijoiden luomiin työpaikkoihin syntyy noin sata työpaikkaa. Punkaharjun
Kertopuutehtaan ensimmäinen investointi kolmisen vuotta sitten toi välittömästi
80 työpaikkaa ja välillisesti toiset sata. Punkaharjun Kertotehtaan toisen
vaiheen rakennusaikainen työllistämisvai-kutus on 150 henkilötyövuotta. 

Hartolan Moduulirakentamisen tuotannon kapasiteetti tulee kasvamaan asteittain
noin 1 000 taloon vuodessa, ja työllistävä vaikutus vaiheittain 50:sta 150
henkilöön. Lisäksi se tulee työl-listämään saman määrän alihankkijoiden ja
yhteistyökumppaneiden henkilöstöä. 300 uutta työpaikkaa ei liene vähän. 

Tuottajamuotoisessa, joukkueena pelaavassa aluerakentamisessa syntyy myös
paljon välillisiä työpaikkoja. Aluerakentamisen ammattilainen on monipuolinen
osaaja, tai monipuolista osaajista koostuva joukkue. 

Tuottajamuotoinen aluerakentaminen on vastaus kysyntään 

Rakentajat Suomessa uskovat kasvuun ja vakauteen. Pohjoismaissa tilanne näyttää
jopa muuta Eurooppaa positiivisemmalta. Rakennuslupamenettely, kaavoituksen
vaiheet ja kaavamuutokset yhteistyössä rakentamisen ammattilaisten kanssa
kaipaavat erilaisia reseptejä. Uusia yhteistyömuotoja on pakko kokeilla, mutta
se ei tarkoita kuntien luopumista aluerakentamisen ohjauskeinoista.
Tehostamista tarvitaan. Ensin pitäisi luoda palvelut ja alueiden
infrastruktuuri. Yhteistyö yksityisen sektorin kanssa ja esimerkiksi
kumppanuusperiaate ovat mahdollisuus kehittää alueita ja niiden suunnittelussa
tehtäviä valintoja. 

Puunjalostustuotteet toimivat hiilen varastoina ja metsät hiilen nieluina

Puu on uusiutuva rakennusmateriaali. Suomen metsiä hoidetaan kestävästi;
metsien vuotuinen kasvu ylittää hakkuumäärän. Suomi on uusimman
amerikkalaistutkimuksen mukaan maailman ympäristöystävällisin maa. Suomen
kestävä metsätalous siis tukee, eikä tahraa puutuoteteollisuuden kilpailukykyä. 

Rakennuksessa käytetty yksi kuutiometri voi vähentää hiilidioksidipäästöjä 1,1
tonnia. Puutuotteiden käyttöä lisäämällä voidaan hiilidioksidipäästöjä vähentää
oleellisesti. 
Vielä merkittävämpi säästö syntyy välillisesti, jos puutuotteilla korvataan
betonia, terästä, alumiinia, koska näiden valmistus kuluttaa huomattavasti
enemmän fossiilista energiaa kuin puutuotteiden valmistus. Useiden
elinkaarivertailujen mukaan puurakenteinen talo kuluttaa vähemmän luonnonvaroja
ja aiheuttaa vähemmän negatiivisia ympäristöhaittoja kuin betoni-, tiili- tai
teräsrakenteinen talo. 

Moduuli- ja pientalorakentaminen puusta on käytännöllinen ja helppo keino
hillitä ilmastomuutoksen syventymistä, samalla kun luodaan uusi ihmisläheinen
asuinrakentamisen toimintatapa. 

Lisätietoja: Finnforest Oyj, toimitusjohtaja Ari Martonen, puh. 050 24 06

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa