RANTASALMI-PALKINTO PUUALAN MAINETEOSTA PROFESSORI MATTI KAIRILLE

14.11.05

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto

TIEDOTE
Julkaisuvapaa 9.11.2005 klo 9.00

Professori Matti Kairi on saanut tämänvuotisen Rantasalmi-palkinnon
vuorovaikutuksesta kertopuun ajassa. Puualan maineteosta annettavan palkinnon
myöntää Suomen Kulttuuri-rahaston Etelä-Savon rahasto. Palkinto, suuruudeltaan
20.000 euroa, jaettiin tänä vuonna kymmenennen kerran. Rantasalmi-palkinto
luovutettiin professori Kairille valtakunnallisten Puumarkkinapäivien
yhteydessä 9. marraskuuta Lahden Sibeliustalossa. 

Rantasalmi-palkinnon perusteluissa mainitaan kolme sanaa - vuorovaikutus,
kertopuu ja aika. Professori Kairi on tehnyt työtä yli kolmekymmentä vuotta
kertopuun parissa, aluksi kehitys- ja markkinointitehtävissä myöhemmin
tutkimus- ja opetustyössä. Hänen väitöskirjansa aihe keskittyi myös
kertopuuhun. Tällä hetkellä Matti Kairi toimii Teknillisen korkeakoulun
puutuotetekniikan professorina. 

Professori Kairi on oivaltanut erinomaisella tavalla vuorovaikutteisten
prosessien merkityksen niin teollisessa valmistuksessa kuin opetuksessakin.
Kertopuu on luja, kestävä, kevyt, raaka-ainetta säästävä ja monikäyttöinen
tuote, joka valmistetaan sorvaamalla kuusitukista viiluja ja liimaamalla ne
yhteen pitkäksi laataksi, joka paloitellaan palkeiksi tai levyiksi. Hyvien
lujuusarvojen ansiosta sitä voidaan käyttää niin päiväkotien tai koulujen
pitkien jännevälien kattopalkkeina kuin vaativissa ja korkeissa
erikoisrakenteissa, josta erinomainen esimerkki kotimaasta on Lahden
Sibeliustalo. Matti Kairi on merkittävä kertopuun valmistusprosessin,
tuoteominaisuuksien, normituksen ja markkinoinnin kehittäjä. Hänen suurimpana
ansionaan pidetään edellä mainittujen osa-alueiden perusteellista hallintaa ja
kykyä kytkeä ne tehokkaaksi vuorovaikutteiseksi prosessiksi. 

Puutuotetekniikan professori Matti Kairin opetus- ja tutkimustoiminnan pääpaino
on puumateriaalin teollinen käyttö rakentamisessa. Hänen aloitteestaan TKK:n
Puutekniikka, Rakennustekniikka, Arkkitehtiosasto ja VTT aloittivat yhteistyön
vuonna 1996 Sibeliustalon rakenteiden kehittämiseksi. TKK:n mainitut kolme
osastoa hyödyntävät silloin opittuja vuorovaikutusprosesseja opetuksessa niin,
että sille on laadittu oma yhteinen strategiansa. 

Professori Kairi on aktiivisesti mukana puurakentamisesta käytävässä
keskustelussa. Hän on julkaisut useita alaan liittyviä tutkimuksia ja
kirjoituksia sekä pitänyt esitelmiä alan kongresseissa. 

Rantasalmi-palkinto
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastoon kuuluva Rantasalmen rahasto on
vuodesta 1996 jakanut vuosittain rahaston perustajan, talousneuvos Osmo
Ruotsalaisen (1915-2002) ideoiman Rantasalmi-palkinnon puualan maineteosta. 

Palkintoraati: maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja (puh.joht.),
metsänhoitaja Pertti Hämäläinen, fil. tri Jorma Julkunen (Etelä-Savon rahasto),
prof. Heikki Juslin, toimitusjohtaja Pertti Karhinen, ekonomi Olli Kumela
(Etelä-Savon rahasto), kauppatiet. maisteri Kari Makkonen, asiamies Ralf Sunell
(Suomen Kulttuurirahasto) 

Lisätietoja:  Jorma Julkunen, Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto, 050
385 7603 
Matti Kairi, TKK, Puutekniikan laboratorio, (09) 451 5654, 050 598 7273.

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa