YT-neuvottelut päättyivät Finnforest Oyj:n Suomen toiminnoissa

24.06.04

256 työpaikkaa vähenee vuoden 2005 loppuun mennessä

Finnforest Oyj:n kaikkia Suomen toimintoja ja henkilöstöryhmiä koskeneet
11.5.2004 käynnistyneet YT-neuvottelut päättyivät 22.6.2004. YT-neuvottelujen
tavoitteena oli luoda edellytykset merkittävälle tulosparannukselle, eli
varmistaa yhtiön toiminnan kannattavuus, kilpailukyky ja jatkuvuus. Näiden
tavoitteiden ollessa etusijalla neuvotteluissa päädyttiin 256 henkilön
vähennykseen aiemmin ilmoitetun maksimimäärän 400 sijaan. Vähennykset
toteutetaan vuoden 2005 loppuun mennessä. Vähennyksissä kaikkiaan 93 henkilöä
siirtyy yhtiön ulkopuolelle eläkejärjestelyjen kautta vuosien 2004 ja 2005
aikana. Vuoden 2004 aikana työpaikkoja vähenee kokonaisuudessaan 180. 

Neuvottelujen tuloksena Espoon konsernijohdosta ja tukitoiminnoista
irtisanotaan 21 henkilöä ja myös konsernijohtoryhmän kokoa supistetaan
oleellisesti. Osa irtisanottavista siirtyy yhtiön ulkopuolelle
eläkejärjestelyjen kautta vuosien 2004 ja 2005 aikana. Lisäksi yhdentoista
määräaikaisessa työsuhteessa olevan toimihenkilön työsopimukset päättyvät, eikä
niitä jatketa. Tämän lisäksi työtehtävien muuttuessa 21 toimihenkilöä siirtyy
nykyisestä toimipaikastaan konsernitoiminnoista toisiin Finnforestin
yksiköihin. YT-neuvottelujen alkaessa Espoossa työskenteli 89 henkilöä.
Konsernijohdon ja -toimintojen uudelleenorganisointi jatkuu. Uuden
toimintamallin mukainen organisaatio sekä uusi johtoryhmä aloittaa työnsä
syyskuussa. 

Finnforestin vanerituotteiden myyntitoiminnot organisoidaan uudelleen. Vanerien
vientimyynti Lahdessa tullaan nykyisessä muodossa lopettamaan vuoden 2005
loppuun mennessä. Lahden YT-neuvotteluissa sovittiin, että neuvotteluja
jatketaan. Kaikkiaan uudelleenjärjestelyjen piirissä on noin 15 henkilöä.
Vientimyynti ja sen tuki tulevat jatkossa pääosin tapahtumaan Finnforestin
maaorganisaatioissa ja tuotantolaitoksilla. 

Muissa Finnforestin maaorganisaatioissa on toteutettu aikaisemmin vastaavat
tehostamistoimenpiteet. Finnforest-konsernin palveluksessa Suomessa on 2 600
henkilöä. Koko konsernin palveluksessa on 8 000 henkilöä. 

Lisätietoja:
Ari Martonen, toimitusjohtaja, GSM 050 2406
Mika Paljakka, henkilöstöjohtaja, GSM 050 598 9533
Markko Ihamuotila, markkinointi- ja viestintäjohtaja, GSM 050 598 7014

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa