Uusi omaisuudenhoidon työkalu metsänomistajien käyttöön

Uusi omaisuudenhoidon työkalu metsänomistajien käyttöön Foria otti käyttöön huhtikuun alussa uuden metsänomistajien verkkopalvelun. OmaMetsä suunnittelun ja raportoinnin verkkopalvelu liittyy niin yksityisille metsänomistajille kuin yhteisö- ja yritysmetsänomistajille suunnattuun palvelukokonaisuuteen. ForiaOptimi - sopimuksen tehnyt metsänomistaja pääsee internet -yhteyden kautta käyttäjätunnuksella seuraamaan metsäomaisuuteensa tuottoa sekä katsomaan omaa metsäänsä koskevia ajantasaisia metsätietoja. Palvelu mahdollistaa metsänomistajille täysin uuden tavan seurata metsäomaisuuteen liittyviä rahavirtoja kuin myös suunnitella taloutta. Forian OmaMetsä -verkkopalveluohjelman kautta asiakas voi tarkastella tulojen ja menojen sekä metsäsuunnitelmatietojen lisäksi metsäomaisuuden erityispiirteitä kuten ulkoilureittejä, maisemakohteita, taajamametsien luokituksia ja erityishoitotarpeita jne. Kaikki metsässä tehdyt toimenpiteet, niin metsänhoitotyöt kuin hakkuutkin, päivitetään järjestelmään reaaliaikaisesti, jolloin metsänomistajalla on aina käytettävissään tarkka tieto metsäomaisuuden hoitotarpeista ja sen suomista taloudellisista mahdollisuuksista. Reaaliaikaisten tietojärjestelmien ansiosta metsätaloussuunnitelman päivittämisoperaatio kymmenen vuoden välein poistuu. Verkkopalvelun käyttöönotto helpottaa myös yhteisöasiakkaiden metsäbudjetointia selkeillä ja ajantasaisilla raporteilla. Järjestelmän kehitystyö jatkuu vielä käyttöönoton jälkeenkin ja uusia ominaisuuksia järjestelmään lisätään asiakkaiden kommenttien ja toiveiden mukaan. OmaMetsä malliin pääsee tutustumaan Forian webbisivuilta www.foria.fi. Järjestelmä on kehitetty yhdessä joensuulaisen Oy Arbonaut Ab:n kanssa, joka kehittää mobiileja paikkaviestintäratkaisuja tehostamaan kuljetus-, logistiikka-, turvallisuus- ja huoltoliiketoimintaa. Arbonaut kehittää myös sovelluksia metsätoimialalle, josta esimerkkinä on Arbonaut Forest, Internetin kautta käytettävissä oleva, metsänhoitosuunnitelmien ja - raporttien julkaisujärjestelmä metsänomistajien tarpeisiin. Foria on Metsähallitukseen kuuluva tulosyksikkö, joka tarjoaa metsäomaisuuden hoidon palveluita yrityksille, yhteisöille ja yksityisille metsänomistajille. Foria toimii kaikkialla Suomessa ja henkilökuntaa on Oulussa, Vantaalla, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Palvelujen tuotanto perustuu toimivaan alihankinta- ja yhteistyökumppaniverkostoon. Lisätietoja: Foria johtaja Pertti Tuomi, puh. 0400 895 096 talouspäällikkö Tarmo Myllymäki, puh. 0400 587 375 Oy Arbonaut Ab toimitusjohtaja Risto Jalovaara, puh. 050 603 57 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00060/wkr0002.pdf