Äänimaisema on osa maiseman kokemista - hiljaisuuden ja luonnoäänien merkitys luonnonvarana kasvaa

Äänimaisema on osa maiseman kokemista - hiljaisuuden ja luonnoäänien merkitys luonnonvarana kasvaa Metsätalousinsinööri Virpi Poutanen Rovaniemen ammattikorkeakoulusta on selvittänyt äänimaisemaa osana maiseman kokemista. Poutanen on tutkinut äänimaisemaa maisematutkimuksen lähtökohdista tuloksenaan Suomessa ensimmäinen luonnonympäristössä käytettävä äänimaisemaluokitus. Työn tilaajana oli Metsähallituksen tonttikauppaa harjoittava Laatumaa, jonka aluejohtaja Mikko Tormilainen pitää tuloksia erittäin mielenkiintoisina ja tutkimusta Suomessa uraa uurtavana. Tutkimuskohteena oli Levin alue, jossa Laatumaalla on useampikin kaava-alue. Äänimaisemia selvitettiin Sirkan keskustasta sekä Rakkavaara ja Taalovaara alueilta, jotka poikkeavat luonteeltaan selvästi toisistaaan. Äänimaisema on tutkimusaiheena melko uusi ja vähän tutkittu, syynä aiheen laaja-alaisuus ja tutkimusperinteen pirstaleisuus. Äänimaisemaa voidaan tutkia monesta eri näkökulmasta ja se voidaan liittää eri alojen tutkimuksiin. Virpi Poutasen tavoitteena oli tehdä äänimaisemaluokitus, jota voidaan käyttää mm. tonttialueiden äänimaisemien määrittämiseen. Luokituksen pääluokat johdettiin maisematutkimuksen pääluokista, luonto, kulttuuri ja kaupunki. Työ sisältää teoriaa äänimaisemasta ja maisemasta sekä haastatteluja mm. hiljaisuuden retriittiin osallistujilta, musiikin opiskelijalta, äänimaisematutkijalta ja luontoäänittäjältä. Työ on ollut suurelta osalta kehittelyä ja ideointia äänimaisemaluokitusta varten ja siihen on sisältynyt myös maastohavaintoja ja äänityksiä eri vuoden- ja kellonaikoina. - Minusta äänimaisema kartoitus on luonteva lisäelementti metsien suunnitteluun, toteaa metsäsuunnitteluun erikoistunut metsätalousinsinööri ja tutkimuksen tekijä Virpi Poutanen. Menetelmän seuraavassa vaiheessa Poutanen haluaisi liittää luokituksen paikkatietoon, jolloin äänimaisema oli paikannettavissa ja hahmotettavissa kuten muutkin metsän tunnukset kuten puiden koko tai ikä. -Tavoitteena työssäni oli luoda käytäntöön soveltuva ja hyödynnettävissä oleva menetelmän äänimaiseman luokituksen ja kartoitukseen. Virpi Poutasen menetelmä on jo nyt käytössä ja hän uskoo sen kehittyvän edelleen. Lisätietoja: Metsätalousinsinööri Virpi Poutanen, virpi.poutanen@pp.inet.fi, gsm 040 5753 639 Aluejohtaja Mikko Tormilainen, Metsähallitus/Laatumaa, gsm 0400 180 678 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/30/20030530BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/30/20030530BIT00090/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.