Davvi-Sámi vuovdebargit lupmui beassážiid

Meahciráđđehusa Davvi-Sámi vuovdebargoeatnamiin lea cuoŋománus jaskat. Vuovdebargit báhcet lupmui beassážiid áigge ja máhccet bargui válbora maŋŋá. Dát vuohki lea vuogas bargoaddái ja vuovdebargiide.

Cuoŋománus lea eanemus muohta ja dat lea vuovdebargiide losimus áigi. Nuppe dáfus cuoŋománnu lea muttágis áigi luomuide, dalle leat čáppa giđđadálkkit ja beaivvit leat juo guhkit. Gassa muohttaga áigge vuvddiid čuollan olmmošbargofámuin lea váddáseamos.
- Dáinna vugiin mii seastit bargoaddi goluid ja vuovdebargi goruda, Meahciráđđehusa vuovdedoallohoavda Pertti Heikkuri lohká.
Davvi-Sámi vuovdebargit leat bargan dálvegeainnuid duohken juovlamánu rájes. Cuoŋománus dálvegeainnut dipmet ja čuollamat heaittihuvvojit dáid guovlluin. Nuba cuoŋománnu lea dange dáfus vuogas áigi lupmui ja dat heive vuovdedoalu jahkegierdui.

Áigodatbargu heive bures vuovdebargiide

Vuovdebargit máhcet ”dálveluomus” válbora maŋŋá ja jotket vuovdečuollamiid geassemánnui. Dalle lea fas áigi dahkat vuovdedikšunbargguid, maidda servet maiddái skuvllalaččat, veságilvinbargguide 2-3 vahku áigge.
Suoidnemánnu lea luopmománnu maiddái vuovdedoalus, dalle bargoeatnamiin ii dáhpáhuva mihkkige.
Čuollamiid jotket fas borgemánus ja vuovdebargit dollet vahku luomu vel čakča-golggotmánus, goas sii leat earálágan luondduealáhusain, dego guolásteamin, meahcásteamin, murjemin dahje murremin.
- Davvi-Sámis vuvddiid čullet measta ollásit olmmošbargofámuin. Vuovdebargiid bargu lea fysalaččat lossat ja dát áigodagaide juohkin lea gávnnahuvvon buorre vuohkin maŋimuš jagiid áigge.
Vuovdebargit leat agoartabargit, nuba juohkehaš sáhttá váikkuhit bargotáktii ja –mearrái alccesis heivvoleamos vuogi mielde, Pertti Heikkuri muitala.

Lassidieđut:

Vuovdedoallohoavda Pertti Heikkuri, Meahciráđđehus. Tel. 0400 296 613

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit