Foria luopuu metsäpalveluiden markkinoinnista kotimaassa

TIEDOTE Julkaistavissa 30.1.2004 klo 15.00 Foria luopuu metsäpalveluiden markkinoinnista kotimaassa Metsähallitus käynnisti metsäomaisuuden palveluliiketoiminnan vuoden 2002 alussa osana Metsähallituksen strategiaa. Perustettu Forian tulosalue on kotimaassa markkinoinut ja myynyt kokonaisvaltaisia metsäomaisuuden hoidon palveluja yrityksille, yhteisöille ja yksityismetsänomistajille. Tämän lisäksi Metsähallitus on perustanut yhdessä Itävallan metsähallituksen kanssa Foria-ÖBf Forstmanagement GmbH -nimisen tytäryhtiön markkinoimaan metsäomaisuuden hoidon palveluja keskisen Itä-Euroopan, Baltian ja Venäjän markkinoille. Metsähallituksen johtokunta on tänään, 30.1.2004, pitämässään kokouksessa päättänyt olla ryhtymättä Forian kotimaan toiminnan yhtiöittämiseen. Yhtiöittäminen oli Metsähallituksen strategian mukainen edellytys toiminnan jatkamiselle. Näin ollen Forian kotimaan palveluliiketoiminnasta luovutaan. Forian toiminta tulee keskittymään pelkästään ulkomaan markkinoille. "Kahden vuoden kokemus kotimaan markkinoista on selkeästi osoittanut, että Forian kokonaisvaltaiselle palvelutarjonnalle on Suomessa kasvavaa kysyntää. Asiakkuuksien hankinta onkin edennyt hyvin", Forian kotimaan toiminnan johtaja Pertti Tuomi toteaa. "Kokonaisvaltaiseen metsäomaisuuden hoitoon olennaisesti kuuluva puukauppa ei ole kuitenkaan edennyt asiakkaidemme ja liiketoiminnan kannattavuuden kannalta tyydyttävästi." Tuomi korostaa, että asiakkaiden kanssa sovitut työt tehdään loppuun. Asiakkailta saadun palautteen perusteella Forian kotimaan toiminta on selvästi kehittänyt markkinoita parantamalla yleistä palvelutasoa ja laskemalla metsäpalvelujen hintoja. Puukaupan heikkojen kehitysnäkymien vuoksi Metsähallituksessa kuitenkin arvioitiin, ettei Forian kotimaan toiminnalle asetettuja kannattavuustavoitteita olisi kohtuullisessa ajassa pystytty saavuttamaan. Forian kotimaan toiminnassa työskentelee vakituisessa työsuhteessa vajaa kymmenen henkilöä. Heille on jatkossa tarjolla töitä Metsähallituksen sisällä. "Forian kotimaan liiketoimintaan on sijoitettu noin 1,5 miljoonaa euroa. Tehdyt panostukset ja kehitetty osaaminen voidaan hyödyntää myös muilla markkinoilla", liiketoiminnan johtaja Esko Nenola toteaa. "Foria-ÖBf:n toimintaa ulkomailla kehitetään suunnitelmien mukaan", jatkaa Nenola. Lisätietoja: Forian kotimaan toiminnan johtaja Pertti Tuomi, p. 0400 895 096 Metsähallituksen viestintäjohtaja Juha Mäkinen, p. 040 570 9307 Metsähallitus on valtion liikelaitos jonka päätoimialat ovat metsätalous ja luonnonsuojelu. Metsähallituksen liikevaihto on lähes 250 miljoonaa euroa ja tulos noin 70 miljoonaa euroa. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/30/20040130BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/30/20040130BIT00490/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.