Inventointiyhteistyön tuloksena kymmeniä uusia muinaisjäännöskohteita Inarissa

Metsähallituksen Lapin luontopalvelut ja Museovirasto inventoivat yhteistyössä Inarin kirkonkylän lähistön ja Inarijärven rantojen kaavoitettavia alueita menneenä kesänä. Maastotöiden tuloksena tietoon tuli kymmeniä aiemmin tuntemattomia muinaisjäännöksiä ja muita kulttuuriperintökohteita.

Aiemmin alueelta tunnettiin noin sata muinaisjäännöskohdetta. Kesän inventoinnin jälkeen siellä tiedetään olevan ainakin 150 erilaista arkeologista kohdetta. Löydetyistä esihistoriallisista kohteista merkittävimpiä ovat Partakon ja Väyläjokisuun asuinpaikat, jotka ajoittuvat ilmeisesti kivikaudelle ja varhaismetallikaudelle. Suurin osa uusista muinaisjäännöksistä löydettiinkin Partakko-Väylä -väliseltä hienon hiekan alueelta, joka on varsin suotuisaa esihistorialliselle asutukselle.

Esihistoriallisten muinaisjäännösten lisäksi alueelta dokumentoitiin useita mielenkiintoisia historiallisen ajan kulttuuriperintökohteita. Vanhojen savottakämppien jäänteet, lapinkentät sekä toisen maailmansodan aikaisten vankileirien maatuneet rakenteet kertovat alueen rikkaasta ja rankastakin menneisyydestä.

Inventointi tehtiin tausta-aineistoksi Inarijärven osayleiskaavalle ja Inarin kirkonkylän asemakaavalle, ja sen kustannuksista vastasivat Metsähallitus ja Inarin kunta. Inventoinnissa tarkastettiin ennestään tunnettujen muinaisjäännösten sijainti ja kunto sekä etsittiin aiemmin tuntemattomia muinaisjäännöksiä kaavoissa esitetyiltä uusilta rakennuspaikoilta. Lisäksi tarkastettiin esihistorialliselle ja historialliselle asutukselle suotuisia Inarijärven sekä lähialueiden pienempien vesistöjen ranta-alueita.

Inventoinneissa kerättyjä tietoja käytetään kaavoituksen lisäksi Inarijärven retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelman taustatietona. Molempien inventointien kenttätyöstä ja raportoinnista vastasi FM Eija Ojanlatva. Museoviraston inventoinnissa työskenteli apulaistutkijana HuK Piritta Häkälä.


Lisätietoa inventoinnista antavat:

Metsähallitus, Lapin luontopalvelut
Erikoissuunnittelija Eija Ojanlatva, p. 044 339 5113, eija.ojanlatva(at)metsa.fi
Kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija Pirjo Rautiainen, p. 040 5081673, pirjo.rautiainen(at)metsa.fi

Museovirasto, Arkeologian osasto
Tutkija Sirkka-Liisa Seppälä, p. 09 40509279, sirkka-liisa.seppala(at)nba.fi
Intendentti Kaarlo Katiskoski, p. 09 40509268, kaarlo.katiskoski(at)nba.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia