Järvi-Suomen kuntien lähetystö vie maailmanperintöaloitteen ympäristöministeriölle

TIEDOTE Julkaistavissa 15.1.2003 klo 12.00 Järvi-Suomen kuntien lähetystö vie maailmanperintöaloitteen ympäristöministeriölle Saimaan ja Pielisen kuntien edustajien lähetystö toimittaa Järvi-Suomen maailmanperintöverkoston aloitteen ympäristöministeriöön 15.1.2004. Kaikkiaan 12 kuntaa edustava yhteistoimintaryhmä pyytää ympäristöministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin noin 193 000 hehtaarin laajuisen Etelä-Saimaalta Pieliselle ulottuvan Järvi-Suomen Lakeland - alueverkoston liittämiseksi Unescon maailmanperintökohteiden ehdokasluetteloon. Ympäristöministeriö on vastuussa Unescon maailmanperintökomitealle esiteltävien luonnonperintökohteiden ja luonnon- ja kulttuuriperinnön yhdistelmäkohteiden ehdollepanon valmistelusta. Museovirasto on jo aiemmin ehdottanut kuutta uutta kulttuuriperinnön kohdetta Suomen seuraavaan ehdokasluetteloon. Lopullisen ehdotuksen Suomen kohteista viimeistelee opetusministeriö kuluvan tammikuun loppuun mennessä. Unescon maailmanperintökomitea arvioi seuraavien 10 vuoden aikana nyt ehdolle ilmoitettavien kohteiden arvon ja myöntää maailmanperintömerkin vuosittain noin 30 uudelle maailmanluokan kohteelle. Suomessa on jo viisi Unescon maailmanperintömerkin käyttöön oikeutettua kulttuurikohdetta, mutta ei yhtään luontokohdetta. Saimaan-Pielisen järvialueen kuntien edustajien mukaan pääasiassa vesialueesta, neljästä kansallispuistosta ja pääosin valtion omistamista aiemmin perustetuista luonnonsuojelualueista muodostuva Järvi-Suomen Lakeland -verkosto täyttää maailmanperintömerkin vaatimukset. Erityisperusteluina ovat järvialueen luonnonkauneus sekä sen geologiset arvot, mutta myös alueella löytyvät kulttuurin arvot. Kunnat ovat selvittäneet maailmanperintöhankkeen kannatusta paikallistasolla Geologian tutkimuskeskuksen, Metsähallituksen, Metsäntutkimuslaitoksen sekä ympäristö- ja museohallinnon asiantuntijoiden tekemien alueselvitysten pohjalta. Monissa kunnissa on tehty laaja paikallisten asianosaisten kuulemiskierros ja pidetty lukuisia keskustelutilaisuuksia. Lieksan kaupungissa järjestettiin jopa paikallinen kansanäänestys mielipiteiden selvittämiseksi. Maailmanperintömerkkiä tavoittelevat kunnat ovat paikallisdemokratian menetelmin todenneet, että hankkeella on riittävän laaja paikallinen kannatus, mikä on välttämätön edellytys aloitteen etenemiselle. Ulkomaisten esimerkkien avulla kunnat ovat arvioineet, että maailmanperintömerkki antaa mahdollisuuden saada kansainvälistä näkyvyyttä tuova edullinen ja tehokas piristysruiske tukea kaipaavaan järvimatkailuun. Kuntien aloitteen mukaan Saimaan-Pielisen Lakeland -maailmanperintöalue ei saa lisätä suojelurajoituksia verkostoon kuuluvilla lakimääräisillä suojelualueilla eikä niiden ulkopuolella. Asiantuntijoina toimineet tutkimuslaitosten edustajat eivät ole pitäneet lisäsuojelua tarpeellisena. Maailmanperintömerkki nähdään tunnustuspalkintona Järvi- Suomen nykyisen suojelualueverkon korkealle laadulle. Lisätietoja: Aluejohtaja Matti Määttä, Metsähallitus, Itä-Suomi, puh.040 7340 684 Kaupunginjohtaja Esko Lehto, Lieksan kaupunki, puh. 0400 576 141 Kunnanjohtaja Kari Kitunen, Puumalan kunta, puh. 050 375 8541 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00040/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.