Kaikki Rovaniemen kahdeksasluokkalaiset pääsivät metsään

Yhteensä 677 oppilasta ja 32 opettajaa viettivät erilaisen koulupäivän Kasit metsään – viikolla 16.–19.9.2014. Bussit kuljettivat koululaiset Mottimetsän siimekseen, missä ryhmiä odotti joukko metsäalan asiantuntijoita ja kahdeksan erilaista toimintarastia. Mottimetsä on Tiedekeskus Pilkkeen ulko-oppimisalue ja ihan tavallista valtion monikäyttömetsää, mikä mahdollistaa monenlaiset ohjatut toiminnat. Rasteilla tutustuttiin metsäalaan, metsään ja sen erilaisiin käyttötapoihin.

Oppilaiden joukossa oli paljon metsästäjiä ja marjastajia, joten metsä oli useimmille tuttu paikka. Moni puusta saatava tuote kuitenkin yllätti nuorison - kynsilakassakin on puuta! Metsän uusiin tuotteisiin tutustuttiin Metsä puhuu –rastilla Lapin AMK:n opiskelijoiden johdolla. Toiselle rastille AMK:n opiskelijat olivat kehitelleet kasvien tunnistus tehtäviä, joissa tutuiksi tulivat sekä puut että muut metsän kasvit.

Metsä Groupin ja Stora Enson rastilla huomattiin, että moni kahdeksasluokkalainen on tuleva metsänomistaja. Metsä siirtyy perintönä sukupolvelta toiselle. Metlan ja Metsänhoitoyhdistyksen yhteisellä rastilla opittiin mittaamaan puiden kokoa ja metsikön puumäärää. Lapin ammattiopisto oli tuonut Mottimetsään Ponsse-harvesterin, joten koululaiset pääsivät näkemään nykyaikaista puunkorjuuta ja vierailulle metsäkoneenkuljettajan toimistoon. ”Ehkä minäkin voisin lähteä opiskelemaan metsäalaa”, mietti moni nuorimies. Toisella ammattiopiston rastilla harjoiteltiin nuotion ja kiehisten tekoa sekä trangian käyttöä.

4H:n rastilla oppilaat pelasivat marjojen tai sienten nimiä muistellen sekä luontoaiheisia kysymyksiä pohtien. GTK:n asiantuntija tutustutti ryhmät eri kivilajeihin. Lapin Ely-keskuksen pisteeltä oppilaat saivat tehtävän koulussa toteutettavaksi: teepussi upotetaan maahan kolmeksi kuukaudeksi ja sen avulla tutkitaan maaperää. Ryhmästä valittiin kaksi tutkimuskoordinaattoria, jotka huolehtivat tehtävän sujuvuudesta.

Puolivälissä päivää joukko kokoontui nuotiopaikalle nauttimaan lounasta. Makkarakeitto maistui makoisalle. Pari ampiaisenpistoa päivien aikana tuli, mutta niihinkin oli varauduttu turvallisuussuunnitelmassa ja kyypakkauksin.

Kasit metsään –viikko järjestettiin nyt toista kertaa näin suurena tapahtumana. Toiveena on tehdä tapahtumasta jokavuotinen perinne. Tapahtuman järjestelyistä vastasi Suomen metsäkeskus ja Metsähallitus yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Lapin ammattiopiston ja Lapin Ammattikorkeakoulun opiskelijat huolehtivat tapahtuman sujuvuudesta opastamalla ryhmiä. Kuljetuskustannuksista vastasi Suomen metsäsäätiö.

Lisätietoja:

Piritta Marttila, oppimisinnoittaja, Metsähallitus, Tiedekeskus Pilke, piritta.marttila@metsa.fi, puh. 040 147 7871. 

Metsähallitus, (Ounasjoentie 6), PL 8016, 90101 Rovaniemi  www.metsa.fi

Metsähallitus hoitaa ja käyttää valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja vastuullisesti. Toimintamme perustuu uusiutuvien luonnonvarojen asiantuntevaan hyödyntämiseen, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja yhteistyöhön alueellisten toimijoiden kanssa. Liiketoimintamme tulouttaa vuosittain valtiolle yli sata miljoonaa euroa. Luontopalvelujen julkisin varoin hoitamilla kansallispuistoilla ja retkeilyalueilla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia