Käpyjen ostot lopetetaan 17.4.

Käpyjen ostot lopetetaan 17.4. Pohjois-Suomen käpysavotta alkaa olla ohi. Aurinkoiset ja lämpimät päivät ovat jouduttaneet käpyjen kehitystä. Käpyjen viimeinen ostopäivä on torstaina 17.4. Kerääjien kannattaa vielä varmistaa käpyjen vastaanoton päättymisajankohta paikallisesta metsänhoitoyhdistyksestä. Käpyjen kuivumisen edetessä käpysuomut alkavat avautua ja siemenet varista. Eräin paikoin on havaittu käpysuomujen olevan raollaan. Kerääjien ei tule kerätä käpyjä, jotka ovat jo selvästi avautumassa. Avautuneita käpyjä ei oteta vastaan. Männyn käpyjä on ostettu valtion varoin ylläpidettävää siemenen varmuusvarastoa varten koko Lapin alueella lukuun ottamatta Tervolan, Tornion, Keminmaan, Simon, Ranuan ja Kemijärven kuntia. Pohjois- Pohjanmaalla ja Kainuussa ostoalueeseen ovat kuuluneet Posion, Kuusamon, Taivalkosken ja Suomussalmen kunnat sekä Pudasjärven koillisosa. Käpyjen vastaanotto on yleensä järjestetty metsänhoitoyhdistysten toimesta. Suomussalmella käpyjen ostot varmuusvarastoon on kuitenkin järjestänyt Metsähallitus. Käpysavottaa näyttää onnistuneen varsin hyvin. Tavoitteita ei kaikilta osin saavuteta, mutta siemenen varmuusvarastoa saadaan merkittävästi täydennettyä. Erityisen ilahduttavaa on siemenvaraston karttuminen Keski- ja Pohjois-Lapissa, missä hyvälaatuista siementä kypsyy erittäin harvoin. Ostojen kautta käpyjä arvioidaan kertyvän kaikkiaan noin 1 350 000 litraa. Metsähallituksen oman keruutoiminnan kautta saadaan lisäksi noin 350 000 litraa. Käpysavotan tuloksista tiedotetaan myöhemmin tarkemmin. - Olemme erittäin tyytyväisiä keräystulokseen. Suuri kiitos keräyksen onnistumisesta kuuluu ahkerille kerääjille sekä metsänhoitoyhdistyksille, jotka järjestivät ostotoiminnan erinomaisesti, kertoo Metsähallituksessa käpyjen keruusta vastannut metsänhoitaja Erkki Hallman. Lisätietoja: Metsätalousinsinööri Timo Ari, p. 0205 64 7663, gsm 0400 188 465 Kenttäasiantuntija Teuvo Kumpare, p. 0205 64 7658, gsm 0400 243 598 Länsi-Lapin ympäristöpäällikkö Lauri Karvonen p. 0205 64 7645, gsm 0400 395 307 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00690/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.