KESÄINEN SUOMALAISMETSÄ KASVAA JA VOI HYVIN

Lehdistötiedote

Keijo Roikonen (52 v.) tekee tänään nykyaikaisella hakkuukoneella ensiharvennusta männikköön Saimaan rantamaisemissa Juvan Näreslahdella. Täsmälleen samassa paikassa hän aloitti metsurin uran 1980 tekemällä moottorisahalla uudistushakkuun valtion metsään. Seuraavana keväänä Keijo oli mukana työporukassa, joka tehokkaan maanmuokkauksen jälkeen istutti saman alueen.

"Silloin ei ollut kiire. Nuotiotulet tehtiin aina, ja oli paljon porukkaa metsässä. Nyt on hyvä jos ehtii koneen kopista välillä työvuorossa edes ulos", sanoo nykyinen metsäkoneyrittäjä Roikonen.

Juuri ennen siirtymistään yrittäjäksi 2000-luvun alussa Keijo Roikonen teki vielä Metsähallituksen metsurina raivaussahalla töitä samassa metsikössä.

"Kyllä suomalainen hyvin hoidettu metsä kasvaa ja kehittyy mainiosti. Uuden puusukupolven varttumisen ehtii hyvin nähdä oman työuransa aikana. Tämä antaa uskoa tulevaan, sekä metsätalouteen ja sen kehittymiseen," sanoo Keijo Roikonen.

"Metsien lisääntyvä kasvu, teollisuuden kasvava puun kysyntä ja myös kiinnostus metsien muihin käyttötarkoituksiin antaa hyvät lähtökohdat myös juuri käynnistyneelle Itä-Suomen valtion maiden luonnonvarasuunnittelulle," sanoo metsätalouden aluejohtaja Markku Vainio Metsähallituksesta.

Valtion metsillä on aluejohtaja Vainion mukaan suuri merkitys Itä-Suomen aluetaloudelle:
"Alueen metsäteollisuus arvostaa Metsähallituksen talousmetsien pitkäjänteistä ja jatkuvaa hoitoa ja sen mukanaan tuomaa raaka-ainevirtaa."

Etelä-Suomessa kasvukausi on nyt parhaimmillaan ja se kestää noin sata vuorokautta. Viimeisimpien metsävaratietojen mukaan koko Suomen vuotuinen kasvu on lähes 100 miljoonaa puukuutiota.

Suomen metsät kasvavat juuri nyt yhden kesäisen päivän aikana miljoonan kuution verran uusiutuvaa luonnonvaraa, puuta.


Lisätietoja: Aluejohtaja Markku Vainio, Metsähallitus p. 0400 802 502
Metsäkoneyrittäjä Keijo Roikonen, p. 050 5234 501

(Kuviin liittyvät tiedustelut: Silja Pitkänen, Metsähallitus, p. 0205 64 4211, etunimi.sukunimi@metsa.fi)Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia