Koillismaan ja Kainuun suojelualueilla ennallistettiin viime vuonna yli 300 hehtaaria metsiä ja soita

TIEDOTE Julkaistavissa 6.2.2006 kello 12:00

Metsähallituksen vetämä Vihreä vyöhyke Life-projekti ennallisti viime vuonna yhteensä 188 hehtaaria soita ja 125 ha metsiä Kuusamossa ja Kuhmossa. Ojitettuja soita ja talouskäytössä olleita metsiä ennallistettiin Lentuan ja Etelä-Kuusamon vanhat metsät - Natura 2000-suojelualueilla. Projektin työt jatkuvat tänä vuonna lähes 500 metsähehtaarin ennallistamisella. Luvassa on useita ennallistamispolttoja sekä lahopuun lisäystä eri menetelmin. Ennallistamisen tavoitteena on parantaa suojelualueiden luonnon tilaa. Vihreä vyöhyke Life-hankkeen projektikoordinaattori Sanna-Kaisa Simula on tyytyväinen: ”Viime vuoden toimenpiteet onnistuivat erittäin hyvin. Tänä vuonna painopiste on metsissä ja toimenpiteet ovat hyvin miestyövaltaisia. Projektin puitteissa sekä monipuolistetaan suojelualueiden luontoa että työllistetään runsaasti ihmisiä.” Ennallistettuja kohteita seurataan ja tutkitaan perusteellisesti, jotta toimenpiteiden vaikutukset luontoon saadaan selville. Seurannasta ja tutkimuksesta projektin kohteissa vastaa Metsäntutkimuslaitoksen vanhempi tutkija dosentti Anne Tolvanen. ”Kyseessä on laajin tieteellinen ennallistamisen seurantahanke Suomessa”, Tolvanen kommentoi. ”Lähtötilanne on selvitetty tutkittavilla alueilla, ja nyt voimme alkaa vertailemaan erilaisten ennallistamistoimenpiteiden vaikutuksia metsiin ja soihin. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka auttaa kehittämään ennallistamismenetelmiä entistäkin toimivammaksi ja kustannustehokkaammaksi”. Lisätietoja: Projektikoordinaattori Sanna-Kaisa Simula, puh. 040 767 0106 Vihreä vyöhyke Life-projekti Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut, Kuusamo Vanhempi tutkija Anne Tolvanen, puh. 050 391 3782 Metsäntutkimuslaitos, Muhoksen toimintayksikkö

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit