Lähes 700 koululaista ja yli 30 opettajaa metsään

Kaikki Rovaniemen kahdeksasluokkalaiset viedään metsään tutustumaan metsään ja metsäalan tarjoamiin monipuolisiin mahdollisuuksiin 16.-19.9.2014. Yhteensä  677 oppilasta ja 32 opettajaa pääsee tutustumaan luonnon saloihin ja kestävään käyttöön.

Päivän aikana oppilaat kiertävät kahdeksan rastia, jotka sijoittuvat Mottimetsään – ihan tavalliseen valtion monikäyttömetsään. Mottimetsä on Metsähallituksen omistaman Tiedekeskus Pilkkeen ulko-oppimisalue.

Toiminnallisilla rasteilla koululaiset pääsevät tutustumaan kasveihin, virkistyskäyttöön, maaperätutkimukseen, metsien mittaukseen, puunkorjuuseen, metsäteollisuuden tuotteisiin ja luonnontuotteisiin.

Jo perinteeksi muodostuneen tapahtuman järjestävät yhteistyössä 12 metsäalan organisaatiota: Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, Metsänhoitoyhdistys, Metla, 4H, Lapin AMK, Lapin ammattioppilaitos, Lapin Ely-keskus, GTK, Metsä Group ja Stora Enso. Kuljetuskustannuksista vastaa Suomen metsäsäätiö.

Lisäksi Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattiopiston opiskelijoita on opastamassa, työnäytöksissä, rasteilla jne.

Lisätietoja tapahtuman emänniltä:

To 18.9. Ja pe 19.9.

Ulla-Maija Helin, metsäneuvoja, 0400 184 985

ulla-maija.helin@metsakeskus.fi

Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi

ti 16.9. ja ke 17.9.

Oppimisinnoittaja

Piritta Marttila

040 1477 871, piritta.marttila@metsa.fi

Metsähallitus hoitaa ja käyttää valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja vastuullisesti. Toimintamme perustuu uusiutuvien luonnonvarojen asiantuntevaan hyödyntämiseen, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja yhteistyöhön alueellisten toimijoiden kanssa. Liiketoimintamme tulouttaa vuosittain valtiolle yli sata miljoonaa euroa. Luontopalvelujen julkisin varoin hoitamilla kansallispuistoilla ja retkeilyalueilla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus.

Avainsanat:

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit