Lohtajan Vattajalla sovitellaan yhteen puolustusvoimien käyttöä, luonnonsuojelua ja virkistyskäyttöä

Lohtajan Vattajan 450 hehtaarin hietikot ovat maamme laajin hietikkoisia dyyniluontotyyppejä sisältävä Natura 2000-alue. Samalla Vattaja on puolustusvoimien valtakunnallinen ampuma – ja harjoitusalue. Vattajan dyyni -Life hanke pyrkii yhteen sovittamaan puolustusvoimien harjoitustoimintaa, alueen virkistyskäyttöä ja dyynien suojelua. Hanke alkoi 1.4.2005 ja päättyy 31.3.2009. Vattajan dyyni -Life hankkeen tähänastisia tuloksia esitellään Lohtajatalolla 15.5. klo 18.00.

Life hanke on tuottanut Vattajan hietikoiden luonnosta, puolustusvoimien harjoituskäytöstä ja virkistyskäytöstä dokumenttielokuvan. Elokuvan tekijöiksi valittiin Soveri Wildlife Oy vahvistettuna paikallisella asiantuntijalla Meriter Oy:llä. Elokuva sisältää kolme lyhytelokuvaa: Vattajan dyyniluonto, Puolustusvoimien toimien sopeuttaminen luontoarvoihin ja Vattajan virkistyskäyttö sekä koululaisille suunnatun tietokilpailun.
Elokuvaa jaetaan aluetta käyttäville joukko-osastoille, kouluille, Metsähallituksen luontokeskuksille, Lohtajan kunnalle ja ympäristökeskuksille. Aineistosta tehdään myös www-versiot keväällä 2008.

Suomen pisimmät hiekkarannat houkuttelevat uimareita, surffareita ja muita ulkoilijoita. Luonnonsuojelu ja puolustusvoimien toiminnot asettavat kuitenkin rajoitteita jokamiehen oikeuksiin. Tärkeimmät huomioitavat seikat ovat: puolustusvoimien ammunnat, joista tiedotetaan lehdissä ja radiossa, kylteillä maastoon rajattu maalialue, jolla liikkuminen on kielletty ammunta-aikojen ulkopuolellakin sekä linnustollisesti herkin alue Ohtakarin ja Kalsonnokan välissä. Käyttäjiltä vaaditaan vastuullisuutta herkillä dyynillä liikuttaessa. Maastoajo moottorikulkuneuvoilla ei kuulu jokamiehen oikeuksiin. Maastoajoon mönkijöillä tullaankin kiinnittämään huomiota valvontaa tehostamalla.

Natura-alueen opasteet ja uimarantojen palveluvarusteet ovat valmistuneet. Toimenpiteillä saadaan lisättyä Vattajan soveltuvuutta virkistyskäyttöön ja ohjattua käyttöä luontoa säästävällä tavalla. Tavoitteena on vähentää etenkin Hakunnin, Lahdenkroopin ja Vattajan kärjen uimarannan dyynien kulumista. Opastetaulut laitetaan esille myös projektin www-sivuille kesällä 2008.

Eri käyttömuotojen dyyniluontoon kohdistuvien vaikutusten seuranta on tärkeä osa dyyneillä toteutettavaa suojelutyötä. Life projektin keskeisenä tavoitteena on ohjata ja vakioida Natura-alueelle sijoittuvia toimintoja siten, että vältytään merkittäviltä luontoarvoihin kohdistuvilta haittavaikutuksilta. Biologisilla selvityksillä seurataan näiden tavoitteiden toteutumista. Luontotyyppien seurannoista vastaa Helsingin yliopiston maantieteen laitos. Seurantatoimet aloitettiin kesällä 2006. Kuluneisuutta selvitettiin 54 linjalta, yhteensä lähes 8000:lta neliömetrin ruudulta. Kasvillisuutta tutkittiin yhteensä 25 linjalta, yli 400 ruudusta. Kävijämääriä tutkittiin laajasti haastatteluin ja kirjallisin kyselyin 2006. Vastauksia saatiin yhteensä lähes 300. Kyselyssä tiedusteltiin myös käyttäjien näkemyksiä alueen kehittämisestä. Kysely toistetaan myös ensi kesänä.

Lisätietoa projektista ja alueesta:

Kari Hallantie Metsähallitus, puistonjohtaja 040-562555
Kasper Koskela Metsähallitus, suojelubiologi 0400-322440
Kari Melanen Puolustusvoimat, majuri 03-18145040
Mika Knuutila Puolustusvoimat 040-5251430
Pirjo Hellemaa Helsingin yliopisto 040-5154907
Harri Hongell Länsi-Suomen ympäristökeskus biologi 06-3675211
Hannu Tikkanen Sigma Konsultit Oy, projektikoordinaattori 0400-162072