Luontojärjestöjen ja Metsähallituksen keskusteluprosessia tarkasteltiin Länsi-Lapissa myös maastokohteisiin tutustumalla

TIEDOTE Julkaistavissa 28.9.2004 klo 16.00 Luontojärjestöjen ja Metsähallituksen keskusteluprosessia tarkasteltiin Länsi-Lapissa myös maastokohteisiin tutustumalla Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL), WWF Suomi ja Metsähallitus ovat keskustelleet Pohjois-Suomen metsien suojelukysymyksistä ja hakeneet yhteistä näkemystä tiiviissä prosessissa noin 1,5 vuoden ajan. Tähän ns. dialogiprosessiin liittyvä kolmas sidosryhmätilaisuus pidettiin Kolarissa 28.9.2004. Tilaisuuteen saapui jälleen laaja osallistujajoukko ekologisen asiantuntemuksen lisäksi sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä edustavista sidosryhmistä. Osallistujat on listattu tiedotteen lopussa. Sidosryhmätilaisuus alkoi Ylläksellä Metsähallituksen luontokeskus Kellokkaassa, jossa osallistujille esiteltiin prosessin tämän hetkinen tilanne. Lisäksi keskusteltiin mm. siitä, miten parhaillaan menossa oleva Lapin luonnonvarasuunnitelman laadinta ja samanaikainen dialogiprosessi voitaisiin paremmin kytkeä toisiinsa. Kokouksessa esiteltiin, miten dialogiprosessin vaikutukset voidaan ottaa huomioon luonnonvarasuunnittelussa ja siinä tehtävissä vaihtoehtolaskelmissa. Tämän jälkeen tutustuttiin maastossa dialogissa mukana olleisiin kohteisiin ja keskusteltiin mm. kohteiden rajauksesta sekä mahdollisuuksista ottaa luontokohteet huomioon hakkuiden yhteydessä tehtävässä suunnittelussa. Luontojärjestöjen (SLL ja WWF) ja Metsähallituksen väliset keskustelut pidetään Tikkurilassa. Kokoontumisia on ollut tähän mennessä 45 kpl. Dialogiprosessin keskusteluissa täsmennetään Metsähallituksen vuosina 1996-2000 tekemää alue-ekologista suunnittelua. Prosessissa käsitellään luontojärjestöjen Metsähallitukselle antamia karttarajauksia. Tämä dialogiprosessin aineisto sisältää noin 400 aluekokonaisuutta, joiden yhteispinta-ala on n. 360 000 ha. Yhteisesti on todettu, että kartoin rajatuilla alueilla on sekä suojelunarvoisia että talousmetsiksi soveltuvia metsiä. Tähän mennessä kaikista luontojärjestöjen karttakohteista on keskusteltu vähintään kertaalleen, osasta on löydetty yhteinen näkemys ja osaan hankitaan vielä lisätietoja. Yhteinen näkemys on tähän mennessä saavutettu 151 aluekokonaisuuden käsittelystä, mikä vastaa pinta- alaltaan n. 67 000 ha. Luontojärjestöt ovat inventoineet karttarajausten luonto- ja suojeluarvoja ja toimittaneet lajihavaintotietoja Lappiin 5 590 kpl, josta kolmasosa on ollut uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja, loput ns. silmälläpidettäviä lajeja. Metsähallitus on varautunut siirtämään prosessin tuloksena pysyvästi hakkuutoiminnan ulkopuolelle tällä hetkellä talouskäytössä olevia kohteita. Tämän hetken näkemyksen mukaan dialogiprosessi tulee jatkumaan vielä vuoden 2005 kevääseen. "Aikaa kuluu, sillä kohteita on paljon ja ne käydään perusteellisesti läpi. Lapin suojelualueilla on yli 160-vuotiaita metsiä yli puoli miljoonaa hehtaaria, joten uusia ratkaisuja tehtäessä on huolehdittava, että suojelulle on riittävät perusteet", toteaa Metsähallituksen Länsi- Lapin aluejohtaja Kii Korhonen. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Heikki Simola kertoo olevansa tyytyväinen neuvottelujen etenemiseen ja uskoo, että niissä päästään kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. Vielä avoin kysymys on, millä tavoin neuvotteluratkaisut vahvistetaan pysyviksi. "WWF pyrkii edistämään metsäluonnon suojelua tieteellisen tiedon pohjalta yhteistyössä metsäsektorin toimijoiden kanssa. Dialogiprosessi Metsähallituksen kanssa on hyvä osoitus siitä, että yhteistyöllä saavutetaan tuloksia, kunhan kaikki osapuolet ovat sitoutuneet yhteisiin pelisääntöihin ja tavoitteisiin", sanoo Timo Tanninen WWF:stä. Lisätietoja: Hannu Jokinen, Metsähallitus, gsm. 0400 290 491 Timo Tanninen, WWF, gsm 040 574 9266 Harri Karjalainen, WWF, gsm. 040 563 7179 Heikki Simola, Suomen luonnonsuojeluliitto, gsm. 050 566 0640 Sidosryhmätilaisuuden osallistujat: Markku Törmänen, Koneyrittäjäin liitto Timo Nyman, Metsäalan Asiantuntijat ry Erkki Turtinen, Metsäalan kuljetusyrittäjät Jarkko Parpala, Metsäliitto Osuuskunta Jouko Mattanen, StoraEnso Oyj Juhani Pyykkönen, UPM-Kymmene Oyj Hannu Virranniemi, Pölkky Oy Voitto Tiensuu, Lapin liitto Ismo Karhu, Pohjois-Pohjanmaan liitto Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Timo Tanninen, Suomen WWF Jukka Timonen, Luonto-Liitto ry Heikki Simola, Suomen luonnonsuojeluliitto Markku Kuortti, Lapin luonnonsuojelupiiri Olli Autto, Kyrön paliskunta Taisto Ristimella, Muonion paliskunta Jarmo Pyykkö, konsultti ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/28/20040928BIT00180/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit