Malahvian ja Jämäsvaaran alueiden metsiensuojelusta löytynyt

Metsähallituksen ja ympäristöjärjestöjen yhteistyö etenee: Malahvian ja Jämäsvaaran alueiden metsiensuojelusta löytynyt yhteinen näkemys Metsähallitus, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Suomen WWF hakevat neuvotellen yhteisymmärrystä valtion talousmetsien hakkuista. Huhtikuussa aloitetuissa keskusteluissa on päämääränä tarkentaa Metsähallituksen omilla päätöksillä tehtyjä hakkuu- ja suojeluratkaisuja Pohjois-Suomessa. Metsähallituksen ns. alue-ekologisessa metsäsuunnittelussa voidaan jättää merkittäviä metsäalueita käsittelyn ulkopuolelle. Nyt näitä ratkaisuja tarkastellaan yhdessä ympäristöjärjestöjen kanssa, joilla on usein tarkentavaa ja täydentävää tietoa eri alueiden luontoarvoista. Tarkastelussa pyritään täsmentämään aiemmin tehtyjä ratkaisuja, olemassa olevat alueelliset päätökset huomioon ottaen. Yhteistyökumppanit ovat tavanneet hyvässä hengessä jo useamman kerran, ja neuvotteluja jatketaan edelleen. Tähän mennessä on tietoja yhteisesti vaihtaen jo sovittu Kuhmon Jämäsvaaran sekä Suomussalmella sijaitsevan Malahvian alueen hakkuista. Viime talvena julkisuuteen nousseen Saunavaaran hakkuita Malahvian alueella voidaan yhteisen neuvonpidon tuloksena tehtyjen tarkennusten jälkeen jatkaa ensi talvena. Vastaavasti Malahvian Natura 2000 -suojelualueen lähellä käsittelyn ulkopuolelle päätettiin pysyvästi jättää kangasmetsiköitä kolmella eri alueella. "Yhteistyö on sujunut hyvin ja tuloksellisesti", metsätalouden johtaja Hannu Jokinen kertoo. "Olemme tyytyväisiä siitä, että näissä keskusteluissa myös valtakunnalliset ympäristöjärjestöt saavat mahdollisuuden osallistua entistä paremmin meidän suunnitteluprosessiimme." "Malahvian ja Jämäsvaaran kokemusten pohjalta on hyvä jatkaa neuvotteluja", ympäristöjärjestöjen edustajat toteavat. "Tiedossamme olleita arvokkaita luontokohteita on siirretty Metsähallituksen suunnitelmissa suojelun piiriin." Nyt alkaneen yhteistyön on tarkoitus jatkua vaihe vaiheelta osana Metsähallituksen suunnittelua. Lisätietoja: Hannu Jokinen, Metsähallitus, puh. 0205 64 4425 Harri Karjalainen, WWF, gsm. 040 563 7179 Ilpo Kuronen, Suomen luonnonsuojeluliitto, gsm. 0400 151 133 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00430/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.