Merenkurkun maailmanperintöalueesta luonnonsuojelun lippulaiva riittävällä rahoituksella

Merenkurkun saariston hallinto- ja kehityssuunnitelma luovutetaan tänään ympäristöministeriölle. Luovuttamisella halutaan korostaa, että maailmanperintökohteen kehittäminen edellyttää kaikkien alueen toimijoiden aktiivisen osallistumisen lisäksi riittävää valtion rahoitusta. Maailmanperintöalueen hallintaan ja hoitoon esitetään 300 000 euroa vuodessa valtion budjettiin.

julkaisuvapaa 20.3.2009 klo 8.00

Luonnonperintökohteita on maapallolla vain 174. Korkein mahdollinen kansainväli-nen suojelustatus edellyttää, että aluetta hoidetaan luonnonsuojelualueverkoston lippulaivana. Suunnitelmassa on määritelty 91 toimenpide-ehdotusta, jotka koskevat mm. Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen hallintoa, suojelua ja opastusta eri toimijoiden yhteistyönä. Jotta valtio voi hoitaa oman osuutensa, Metsähallitus tarvitsee lisärahoitusta alueen opastuksen ja palveluvarustuksen ylläpitoon ja parantamiseen, alueen tunnetuksi tekemiseen, suojeluarvojen ja käytön seurantaan, tiedottamiseen ja toiminnan koordinointiin.

Suunnitelman on laatinut Metsähallitus. Merenkurkun saariston maailmanperintö-neuvottelukunta hyväksyi suunnitelman joulukuussa 2008 ja Metsähallitus vahvisti sen 3.2.2009. Työhön on osallistunut noin 60 eri sidosryhmää. Suunnitelmasta on saatu 32 lausuntoa. Suunnitelmaan voi tutustua verkkosivulla www.merenkurkku.fi.

Luovutustilaisuuteen osallistuvat Merenkurkun maailmanperintöneuvottelukunnan puheenjohtaja Olav Jern, maakuntajohtaja, Pohjanmaan liitto
varapuheenjohtaja Kari Hallantie, puistonjohtaja, Metsähallitus
jäsen Pertti Sevola, johtaja,Länsi-Suomen ympäristökeskus

Merenkurkun saaristo liitettiin vuonna 2006 Unescon maailmanperintöluetteloon Suomen ensimmäisenä luonnonperintökohteena. Ruotsin Korkearannikko ja Merenkurkun saaristo ovat Suomen ja Ruotsin yhteinen maailmanperintökohde. Alueet sijaitsivat viimeisen jääkauden aikana Fennoskandian mannerjäätikön keskusalueella. Niillä yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla maankohoamisilmiö ja mannerjäätikön synnyttämät moreenimuodostumat.

Lisätietoja
• Susanna Ollqvist, Metsähallitus, 0205 64 5290, susanna.ollqvist@metsa.fi.
• Kari Hallantie, Metsähallitus, 0205 64 5264, kari.hallantie@metsa.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit