Metsähallituksen ja luontojärjestöjen keskustelut Lapin valtion metsien suojelusta etenevät

Julkisuuteen 24.2. 2005 klo 12:00

Metsähallitus, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF jatkoivat tiistaina 22. helmikuuta keskusteluja Sodankylässä ja Sallassa sijaitsevien valtion metsien suojelukysymyksistä. Esillä olleet kohteet on jo kertaalleen käsitelty aikaisemmissa tapaamisissa, minkä jälkeen niistä on saatu lisätietoja. Yhteinen näkemys löytyi n. 28 000 hehtaarista. Metsätaloustoiminnan ulkopuolelle rajattiin 7800 ha metsämaata ja 8500 ha huonokasvuista metsämaata eli kitumaata. Pinta-alasta noin viidesosa on Metsähallituksen alue-ekologisessa suunnittelussa metsätaloustoiminnan ulkopuolelle jo aikaisemmin rajattuja alueita. Metsähallitus ja luontojärjestöt ovat keskustelleet Pohjois-Suomen metsien suojelukysymyksiä ja hakeneet yhteistä näkemystä prosessissa vuoden 2003 keväästä alkaen. Keskustelujen tarkoituksena on parantaa Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelutilannetta. Tähän mennessä neuvotteluosapuolet ovat kokoontuneet 60 kertaa. Työ on jatkoa vanhojen metsien suojelu-ohjelmalle, jonka mukaisesti osalla inventoiduista alueista suojelu toteutetaan Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun keinoin. Meneillään olevissa keskusteluissa täsmennetään tätä vuosina 1996–2000 tehtyä suunnittelua. Keskusteluissa käydään läpi luontojärjestöjen esittämät noin 400 Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Itä- ja Länsi-Lapissa sijaitsevaa aluekokonaisuutta, joiden kokonaispinta-ala noin 360 000 ha. Yhteisesti on todettu, että kartoin rajatuilla alueilla on sekä suojelunarvoisia että talousmetsiksi soveltuvia metsiä. Kartoilla on myös ennestään suojeltuja metsiä sekä hakkuutoiminnan ulkopuolella olevia kitumaita. Tähän mennessä kaikista luontojärjestöjen karttakohteista on keskusteltu vähintään kertaalleen, osasta on löydetty yhteinen näkemys ja osaan hankitaan vielä lisätietoja. Yhteinen näkemys on tähän mennessä saavutettu 200 aluekokonaisuudessa. Luontojärjestöt ovat inventoineet keskusteluissa mukana olevien alueiden luonto- ja suojeluarvoja ja toimittaneet ne Metsähallitukselle. Lapin alueelta on saatu n. 9 300 lajihavaintoa, joista n. 40 % on ollut uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja, loput ns. silmälläpidettäviä lajeja. Lisätietoja: Hannu Jokinen, Metsähallitus, gsm. 0400 290 491 Tapio Pouta, Metsähallitus, gsm 0400 295 909 Sini Harkki, Suomen luonnonsuojeluliitto, gsm. 050 582 1107 Olli Turunen, WWF Suomi, gsm. 040 755 3815

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.