Metsähallituksen luonnonsuojelun toiminnan tehokkuudesta arviointi

TIEDOTE Julkaistavissa 10.8.2004 klo 15.00 Kansainvälinen arviointiryhmä Suomessa kaksi viikkoa Metsähallituksen luonnonsuojelun toiminnan tehokkuudesta arviointi Metsähallituksen luonnonsuojelun toiminnan tehokkuus suojelualueiden hoitajana tutkitaan kansainvälisessä arvioinnissa. Ulkomaiset asiantuntijat tekevät arvioinnin yhteistyössä ympäristöministeriön ja mm. WWF:n kanssa. Arviointiryhmä on Suomessa 9.-20.8.2004. Päätarkoituksena on selvittää, onko suojelualueiden hoito Suomessa järjestetty hyvin ja käytetäänkö resursseja tehokkaasti sekä antaa suosituksia toiminnan ja seurannan parantamiseksi. Lisäksi pyritään yleisesti kehittämään arviointimallia, joka soveltuisi eri maiden olosuhteisiin - Metsähallitus on siis kokeilukenttänä. Aiemmin on arvioitu lähinnä yksittäisiä kansallispuistoja. Tuloksina odotetaan yhteenvetoa toimintamme vahvuuksista ja heikkouksista sekä konkreettisia kehittämissuosituksia. Tuloksia sovelletaan kehittämään hallintoa niin järjestelmä-, prosessi- kuin puistotasolla sekä ohjaamaan suunnittelua ja raportointia, tärkeysjärjestyksen määrittelyä ja resurssien jakoa. Arvioinnin toivotaan tuovan myös neuvoja, miten saamme suojelualueiden hoidolla lisää myönteistä huomiota ja tukea. Arviointiryhmän raportti valmistuu tämän vuoden aikana. Arvioinnissa käytetään Maailman luonnonsuojeluliiton IUCN:n arviointikehystä ja tarkastellaan erityisesti Metsähallituksen toimintaa Suomen suojelualueiden hoitajana: miten järjestelmämme suoriutuu luonnon ja kulttuuriperinnön suojelutavoitteista ja sosiaalisen kestävyyden tavoitteista esim. tarjoamalla alueiden virkistyskäyttöön liittyviä maksuttomia hyvinvointipalveluita. Myös muiden tahojen luonnonsuojelualueita tarkastellaan, samoin kuin muiden maankäyttömuotojen sovittamista yhteen luonnonsuojelun kanssa. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii Parks New South Walesin entinen luonnonsuojelujohtaja Brian Gilligan Australiasta. Ryhmän jäseniä ovat espanjalainen Antonio Fernandez de Tejada, joka on toiminut mm. Kanariansaarilla puistonjohtajana sekä EU:n komissiossa, ja englantilainen Nigel Dudley, jonka yritys Equilibrium on tehnyt konsulttitöitä mm. WWF:lle ja Maailman luonnonsuojeluliitolle IUCN:lle. Paikallisena asiantuntijana ryhmään kuuluu tutkimuspäällikkö Heikki Toivonen Suomen ympäristökeskuksesta. Arvioinnin ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Suomen WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen. Luonnonsuojelualueidemme hoidosta on tehty aiemmin vain yksi vastaavanlainen arviointi vuonna 1994. Lisätietoja: Luonnonsuojelujohtaja Rauno Väisänen, puh. 0205 64 4386 Informaatikko Mervi Heinonen, puh. 0205 64 4270 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/10/20040810BIT00060/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit