Metsähallituksen maa-ainesliiketoiminnasta Morenia Oy

Julkaistavissa 1.3.2006 klo 9.00

Metsähallitus yhtiöitti maa-ainesliiketoimintansa maaliskuun alusta. Morenia Oy:n toimialana on jalostaa ja myydä maa- ja kallioperän aineksia ja niistä valmistettuja tuotteita. Lisäksi yhtiö harjoittaa maa- ja vesirakennustoimintaa sekä maansiirtotoimintaa ja myy toimialaan liittyviä konsultointi- ja rakennuttajapalveluita. Yhtiön kotipaikka on Oulu. Aikaisemmin kiviainesten myynti ja jalostaminen on hoidettu liikelaitoksen itsenäisenä tulosyksikkönä, Morenia-tuotemerkin alla. Yhtiöittämisellä liiketoiminta haluttiin tehdä entistä läpinäkyvämmäksi ja näin edistää tasapuolista kilpailua toimialalla. Yhtiön koko osakekannan omistaa Metsähallitus. Morenia Oy työllistää 23 työntekijää ja kaikki työntekijät siirtyivät uuteen yhtiöön vanhoina työntekijöinä. Myös sopimuskumppaneiden kanssa yhteistyötä jatketaan entisin ehdoin. Morenia työllistää kymmeniä paikallisia louhinta-, murskaus- ja kuljetusyrittäjiä ja suunnittelijoita. ”Olemme tehneet kiviaineskauppaa kymmenen vuotta liikelaitoksen tulosalueena. Toimintamme on tänäkin aikana ollut säädösten puitteissa hyvin ”yhtiömäistä”, mutta jatkossa yhtiönä toimiessamme kaikenlainen spekulaatio kilpailullisista etuuksistamme toimialan toisten toimijoiden rinnalla poistuu. Jatkamme yhtiössä entisin resurssein nöyrällä mielin asemoitumista kiviainesalan markkinoille”, sanoo Morenian toimitusjohtaja Pertti Oikarinen. Yhtiön perustamiskokouksessa 28.2.2006 yhtiön hallitukseen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi johtava lakimies Jorma Karttunen Metsähallituksesta ja hallituksen jäseniksi controller Harri Saxlund Metsähallituksesta sekä toimitusjohtaja Lars-Erik Nyström Wienerberger Oy:stä. Morenia on Suomen toiseksi suurin kiviainestoimittaja. Liikevaihto vuonna 2005 oli n. 20 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,6 miljoonaa euroa. Kiviaineksia myytiin vuonna 2005 n. 8,5 milj. tonnia. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pertti Oikarinen, Morenia Oy, puh. 0205 64 6628 Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, Metsähallitus, puh. 0205 64 4224

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit