Metsähallituksen osuus Raahen Annankankaan tuulipuistosta Suomen Hyötytuulelle

Suomen Hyötytuuli Oy ostaa Metsähallituksen osuuden Annankankaan tuulipuistosta Raahessa. Suomen Hyötytuuli Oy ja Metsähallitus ovat kehittäneet yhdessä Raahen itäosassa sijaitsevalle alueelle 10 tuulivoimalan tuulipuistoa, josta Hyötytuulen osuus on ollut 5 voimalaa. Metsähallitus ja Hyötytuuli vastaavat yhdessä luvituksen loppuun saattamisesta. 

Metsähallitus Laatumaan toimintaperiaate on kehittää tuulivoimarakentamiseen soveltuvia alueita, kuitenkin ympäristövaikutukset minimoiden.

”Metsähallituksen strategiassa investointimahdollisuuksien luominen tuulivoimalle on keskeisessä asemassa. Tuulivoiman rakentaminen hyödyttää paikallista elinkeinoelämää ja lisää siten myös alueen elinvoimaisuutta”, kertoo Metsähallituksen tuulivoima-asiantuntija Heli Harjula.

Suomen Hyötytuulella on jo lähes 20 vuoden kokemus suomalaisesta tuulivoimasta. Yhtiö on suomalaisten kaupunkienergiayhtiöiden omistuksessa.

”Suomen Hyötytuulen kapasiteettitavoitteena on 400 MW lisää suomalaista puhdasta tuulivoimaenergiaa. Hyötytuulella on Raahessa yksi tuulivoimapuisto toiminnassa Kuljuniemessä. Annankankaan hankkeen saaminen kokonaan Hyötytuulen omistukseen tukee kasvutavoitteitamme parhaalla mahdollisella tavalla”, kertoo Suomen Hyötytuulen hankekehityspäällikkö Miia Wallén.

Annankankaan tuulipuisto sijaitsee kokonaisuudessaan Raahen kaupungin alueella, noin 26 km etäisyydellä Raahen keskustasta. Alueen suunnittelussa on huomioitu mm. alueen luontoarvot, riittävä etäisyys asutukseen ja WWF:n suosituksen mukaiset etäisyydet uhanalaisiin petolintuihin.

Lisätietoja:

Metsähallitus/Laatumaa, tuulivoima-asiantuntija Heli Harjula
heli.harjula@metsa.fi, Puh. 040 7510875

Suomen Hyötytuuli Oy, hankekehityspäällikkö Miia Wallén
miia.wallen@hyotytuuli.fi, puhelin 050 329 7127

Suomen Hyötytuuli Oy, toimitusjohtaja Toni Sulameri
toni.sulameri@hyotytuuli.fi, puhelin 0505249609

Metsähallitus hoitaa ja käyttää valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja vastuullisesti. Toimintamme perustuu uusiutuvien luonnonvarojen asiantuntevaan hyödyntämiseen, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja yhteistyöhön alueellisten toimijoiden kanssa. Liiketoimintamme tulouttaa vuosittain valtiolle yli sata miljoonaa euroa. Luontopalvelujen julkisin varoin hoitamilla kansallispuistoilla ja retkeilyalueilla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus. Laatumaa on Metsähallituksen tulosalue, joka myy ja vuokraa Metsähallituksen hallinnassa olevia tontteja ja toteuttaa metsäkiinteistökauppaa. www.laatumaa.fi www.metsa.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit