Metsähallituksen tulos putosi vuonna 2005

Julkaistavissa 30.3.2006 klo 15.00

Metsähallituksen vuosi 2005 oli haasteellinen. Seitsemän viikkoa jatkunut paperiteollisuuden kiista vei noin neljäsosan Metsähallituksen tuloksesta. Konsernin liiketoiminnan liikevaihto jäi 229 miljoonaan euroon ja tulos 51,6 miljoonaan euroon. Maa- ja metsätalousministeriö laski paperikiistan vuoksi Metsähallituksen tulostavoitetta. Korjatun tulostavoitteen Metsähallitus hieman ylitti. Valtioneuvosto vahvisti torstaina Metsähallituksen tilinpäätöksen. Varsinaisen liikelaitoksen tulos ilman tytäryhtiöitä oli 53,1 miljoonaa euroa, mistä valtioneuvoston päätöksen mukaisesti tuloutetaan valtiolle 51,1 miljoonaa euroa. ”Metsätalouden tulosalue tekee valtaosan Metsähallituksen tuloksesta. Tehtaiden seisokki pudotti puun myyntimäärää liki puoli miljoonaa kuutiota, mikä aiheutti aikamoisen loven tulokseen”, pääjohtaja Jan Heino selittää. Metsähallitus myi metsäteollisuudelle vuonna 2005 noin 4,3 miljoonaa kuutiometriä puuta, ja paperikiistan aiheuttamia ongelmia lukuun ottamatta metsätalous saavutti tavoitteensa. Toimintaansa kasvattanut Morenia saavutti myös tavoitteensa, ja Laatumaa ylitti omansa ennätyksellisen hyvin sujuneen tonttikaupan ansiosta. Muut liiketoiminnan tulosyksiköt jäivät sen sijaan tappiolle. Villiä Pohjolaa rasittivat uuden metsästyslupakäytännön aiheuttamat vaikeudet. Forelia Oy:n pääongelmana on koko toimialan ylikapasiteetti. Foria GmbH-osakkuusyhtiö, jonka Metsähallitus omistaa puoliksi Itävallan valtion metsäyhtiö ÖBf:n kanssa, joutui supistamaan väliaikaisesti toimintaansa Venäjän metsätaloushankkeessa. Tappiollisten tulosyksiköiden kehityksen odotetaan kuitenkin kääntyvän myönteiseen suuntaan. Luontopalvelut saavutti toiminnalliset tavoitteensa. Luontopalvelujen toiminnalle merkittävää oli myös viime vuonna valmistunut Suomen luonnonsuojelualueiden hoidon tehokkuutta arvioinut kansainvälinen raportti. ”Sen mukaan maamme suojelualueet ovat hyvin hoidettuja, joskin saimme arvioinnista myös arvokkaita huomioita toiminnan edelleen kehittämiseksi”, Heino sanoo. Viime vuoden alusta voimaan tullut uusi laki Metsähallituksesta määritteli liikelaitoksen liiketoiminnat ja julkiset hallintotehtävät uudella tavalla. ”Laki on osoittautunut toimivaksi, mutta siirtyminen uuteen bruttobudjetoituun organisaatioon aiheutti lisää työtä. Laki muutti muun muassa metsästys-, kalastus- ja maastoliikenneluvat viranomaispäätöksiksi ja näin julkisiksi hallintotehtäviksi”, Heino summaa uuden lain vaikutuksia. Metsähallitus valmisteli vuoden aikana kehittämisstrategiaa uudistetun lainsäädännön pohjalta. ”Valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan määrittämät omistajapoliittiset tavoitteet asettavat meidät kovien haasteiden eteen. Pyrimme kasvattamaan liikevoittoa noin 10 miljoonalla eurolla vuoteen 2010 mennessä. Myös luontopalvelujen tuottavuuden tulee kasvaa enemmän kuin valtionhallinnossa keskimäärin. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi olemme käynnistäneet erityisen ohjelman, Kympin Savotan”, Heino kertoo. Lisätietoja: Pääjohtaja Jan Heino, puh. 0205 64 4201 Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, gsm. 040 570 9307

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.