Metsähallitus allekirjoitti Paatsjoen–Inarin alueen yhteistyösopimuksen

Suomalais-norjalais-venäläinen kolmikantayhteistyö Paatsjoen–Inarin alueella vahvistettiin, kun luontopalveluiden aluejohtaja Jyrki Tolonen allekirjoitti tammikuussa Metsähallituksen edustajana yhteistyösopimuksen Finnmarkin lääninhallituksen ja Paatsjoen luonnonpuiston (Pasvik zapovednik) kanssa. Sopimuksessa määritellään Paatsjoki-laakson suojelualueiden välisen yhteistyön tulevaisuuden tavoitteet.

Vätsärin erämaa-alueeseen rajautuu norjalaisesta Ylä-Paatsjoen kansallispuistosta aina Venäjän puoleiseen Paatsjokilaaksoon ulottuva suojelualueiden verkosto. Luonnonsuojeluyhteistyö alueiden hallinnasta vastaavien viranomaisten välillä on jatkunut vilkkaana jo 1990-luvun alusta saakka. Tiivistyneen yhteistyön keskeiset aihealueet ovat selkiytyneet ja tavoitteet konkretisoituneet. Sopimuksen keskeisiä teemoja ovat uhanalaisen ja harvinaisen lajiston suojelu, suojelualueiden hoito, luonnonsuojelua tukeva tutkimus- ja seurantatoiminta, luonnonsuojelutietämyksen lisääminen, ympäristökasvatus, luonto-opastus, viestintä sekä kestävä luontomatkailu.

Tavoitteena on myös kehittää alueiden välistä kolmikantayhteistyötä Euroopan kansallispuistojen liiton, Europarcin toimintamallin mukaisesti. Europarcin tunnustuksen saaneita rajapuistoja on kaikkiaan viisi, vuonna 2005 sertifikaatti myönnettiin Oulangan ja Paanajärven puistoille. Paatsjoen–Inarin alueella on mainiot edellytykset saada kansainvälistä tunnustusta yhteistyölle. Kumppaneiden tavoitteena onkin muodostaa Vätsärin erämaa-alueesta ja siihen liittyvästä suojelualueiden ketjusta valtioiden rajat ylittävä toiminnallinen kokonaisuus, johon kuuluvat norjalaiset Ylä-Paatsjoen kansallispuisto ja maisemansuojelualue sekä Paatsjoen luonnonpuisto sekä venäläinen luonnonpuisto Pasvik Zapovednik. Yhteistyö ei vaikuta esimerkiksi alueiden maankäyttöön vaan kullakin alueella toiminta jatkuu entisellään alueen perustamissäännösten mukaisena.

Yhteistyötä koordinoi ohjausryhmä, johon kuuluu kunkin maan paikallisten viranomaistahojen edustajia. Ohjausryhmän suomalaisina edustajina ovat Metsähallituksen ohella Lapin ympäristökeskus ja Inarin kunta.

Lisätietoja: aluejohtaja Jyrki Tolonen 040 038 8609; puistonjohtaja Tapio Tynys 040 016 6491; erikoissuunnittelija Pekka Sulkava 040 081 5660

www.pasvik-inari.net

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.