Metsähallitus ehdottaa uusia keinoja metsien monimuotoisuuden säilyttämiseen

Pääjohtaja Jan Heino Evolla: Metsähallitus ehdottaa uusia keinoja metsien monimuotoisuuden säilyttämiseen Metsähallituksen pääjohtaja Jan Heino esitteli Evolla Metsänhoitajaliiton 75-vuotisjuhlaretkeilyllä toimia, joilla Metsähallitus voisi osallistua Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden edistämiseen. Heinon mukaan Metsähallituksessa on aktiivisesti mietitty uusia keinoja Metso-toimikunnan työn aikana. Tiedot suojelualueiden luontoarvoista ovat osittain puutteellisia. Metsähallitus ehdottaa hanketta vuosille 2003-2006, jonka aikana kerättäisiin suojelualueiden luontotyyppitiedot Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään. Rahoitus, arviolta 5,6 miljoonaa euroa tulisi ympäristöministeriön budjetista erillisrahoituksena. - Jo perustetuilla suojelualueilla on paljon aiemmin talouskäytössä olleita metsiä ja ojitettuja soita. Keskeinen ja kustannustehokas keino monimuotoisuuden edistämisessä onkin lisätä suojelualueiden ennallistamista ja hoitoa, totesi Heino. Ennallistamis- ja luonnonhoitotöissä voitaisiin käyttää Metsähallituksen metsurityövoimaa, jolloin osa kustannuksista arviolta 1,2 miljoonaa euroa vuosittain tulisi katettavaksi liiketoiminnan rahoin. Metsähallitus on osallistunut vuodesta 1996 luonnonsuojeluohjelmien rahoitukseen myymällä tontteja ja metsiä sekä luovuttamalla Metsähallituksen hallinnassa olevia maita vaihtomaiksi. Metsähallitus on valmis jatkamaan alueiden hankintaa suojelutarkoituksiin myös vuoden 2004 jälkeen, jolloin nykyinen rahoitusohjelma päättyy. Metsähallitus voisi hankkia vapaaehtoisin kaupoin ja vaihdoin suojelun arvoisia kohteita erityisesti niillä alueilla, joilla on maantieteellisesti ja ekologisesti suurimmat puutteet suojelussa. Suojelukohteiden hankintaa voitaisiin rahoittaa erityisesti tonttien myynnillä, mutta myös käyttämällä tarvittaessa valtion maita vaihtomaina. Uusi kymmenen vuoden rahoituspaketti, kokonaissummaltaan noin 50 miljoonaa euroa, olisi mahdollinen vuodesta 2005 alkaen. Heino nosti Evon esimerkiksi alueesta, jolla on jo toteutettu monenlaisia monikäyttöä ja luontoarvojen säilyttämistä tukevia ratkaisuja. Evon vanhojen metsien suojelualueiden yhteyteen on Metsähallituksen päätöksellä perustettu 1300 hehtaarin laajuinen suojelumetsä. Sen palautumista luonnontilaan edistetään ennallistamisen ja luonnonhoidon keinoin. Evon alue on myös liitetty Natura 2000 - verkostoon. Maankäytön periaateratkaisut sekä vuonna 1999 valmistunut alue-ekologinen suunnitelma ovat luoneet vahvan ekologisen verkoston ja vahvistaneet luonnon monimuotoisuuden säilymistä Evon alueella. Retkeilyalueella tehdään edelleen myös metsänhoitotöitä ja hakkuita, mutta ne suunnitellaan siten, että metsän muut käyttömuodot otetaan korostetusti huomioon Uusittavana olevalla Evon hoito- ja käyttösuunnitelmalla on keskeinen rooli eri käyttömuotojen virkistyskäytön, metsätalouden, luonnonsuojelun, luontomatkailun sekä opetus- ja tutkimuskäytön yhteensovittamisessa. Evon alueen kehittämisessä tavoitteena on, että pitkä monikäyttöperinne jatkuu ja kaikille eri käyttömuodoille on tulevaisuudessakin tilaa. Retkeilyalue maankäyttömuotona muodostaa hyvän perustan tämän tavoitteen saavuttamiselle. Lisätietoja: Pääjohtaja Jan Heino, puh. 0205 64 4201 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/07/20020607BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/07/20020607BIT00110/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.