Metsähallitus esittää lisäyksiä Liesjärven kansallispuiston laajennusesitykseen

TIEDOTE Julkaistavissa 8.3.2004 Metsähallitus esittää lisäyksiä Liesjärven kansallispuiston laajennusesitykseen Metsähallitus ehdottaa, että Liesjärven kansallispuisto laajennetaan suuremmaksi kuin lausunnolla olevassa lakiehdotuksessa on kaavailtu. Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja lakiehdotuksesta, jonka mukaan nykyinen 660 hehtaarin laajuinen kansallispuisto laajennettaisiin 1990 hehtaarin kokoiseksi liittämällä siihen valtion omistamia alueita puiston pohjois- ja eteläpuolelta sekä erillisinä palstoina nykyiset Tartlamminsuon ja Tervalamminsuon soidensuojelualueet ympäristöineen. Lausunnossaan Metsähallitus toteaa, että suunniteltu laajennus parantaa huomattavalla tavalla kansallispuiston suojeluarvoja metsä- ja rantaluonnon sekä maiseman ja virkistyskäytön kannalta. Puistoon tulee nyt myös vesialueita, joita siihen ei ennestään ole kuulunut. Metsähallitus on osallistunut laajennuksen valmisteluun mm. toteuttamalla liitosalueilla jo mittavia ennallistamistoimia. Metsähallitus esittää, että laajennus toteutettaisiin pari sataa hehtaaria suunniteltua laajempana, jotta kansallispuiston edustavuus ja virkistyskäyttöarvot paranisivat ja ekologisten kokonaisuuksien rajat saataisiin tarkoituksenmukaisemmiksi. Viidestä laajennuspalstasta suurin ulottuisi Karkkilan puolelle Löyttyjärven rantaan. Kansallispuiston luonto monipuolistuisi mm. Etelä-Suomen metsien ns. Metso-inventoinnissa arvokkaiksi todetuilla kohteilla, allikkoisella suoalueella ja rantaan rajoittuvalla jyrkällä harjulla. Jos laajennus toteutuu Metsähallituksen ehdottamalla tavalla, Liesjärven kansallispuiston pinta-alaksi tulee noin 2200 hehtaaria, josta 70 ha on vesiä. Luonnonsuojelulain mukainen vähimmäiskoko kansallispuistolle on 1000 hehtaaria, joka siis nyt ylitetään roimasti. Kansallispuisto on pääosin Tammelassa, mutta laajenee nyt myös Someron ja Karkkilan puolelle. Samaan aikaan ovat lausuntokierroksella myös Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen laajentamista koskevat lakiesitykset. Myös niitä Metsähallitus kannattaa. Lisätietoja: Aluejohtaja ErkkiVirolainen puh. 0205 64 4382 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/08/20040308BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/08/20040308BIT00270/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/08/20040308BIT00270/wkr0003.pdf Appendix 1 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/08/20040308BIT00270/wkr0004.pdf Appendix 2 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/08/20040308BIT00270/wkr0005.pdf Appendix 3

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.