Metsähallitus investoi metsätalousmaiden ostoon 10 miljoonaa euroa – Suojelualueiden hankinta jatkuu samaan aikaan

Julkaistavissa 16.3.2006

Metsähallitus lisää merkittävästi metsätalousmaiden ostoa yksityisiltä vuonna 2006. Metsähallituksen Laatumaa käyttää metsätalousalueiden hankintaan yksityismailta kuluvana vuonna 10 miljoonaa euroa. Laatumaa on kiinnostunut erityisesti runsaspuustoisista metsistä, joissa olisi myös välittömiä hakkuumahdollisuuksia. Keskeisiä kriteereitä ovat lisäksi kuusivaltaisuus sekä metsäalueen sijainti ja tilakoko. ”Etsimme kohteita, jotka ovat kooltaan yli 50 hehtaaria. Metsämaan osuus olisi hyvä olla 80 prosenttia”, kertoo Laatumaan maakauppayksikön päällikkö Tapio Kytövuori. Ostoja kohdistetaan mielellään metsätiloihin, joissa puustoa on yli 100 kuutiota hehtaarilla. Taimikoiden osuus on rajattu enintään neljännekseen. Tiehen rajoittuminen lasketaan kohteille eduksi. Laatumaan ostoaikeet painottuvat maan keskiosiin. Metsätiloja ostetaan erityisesti Kokkola–Kajaani–Kuhmo -linjan eteläpuolelta ja Pori–Lahti–Lappeenranta -linjan pohjoispuolelta. ”Erityisen hyviä kohteita ostamme kaikkialta maasta”, Kytövuori tarkentaa. Metsätalousmaiden lisäksi Metsähallitus jatkaa tänä vuonna maanhankintaa myös puolustusvoimien tarpeisiin erityiskohteilla. METSO-kohteiden hankinta jatkuu Metsähallitus osti viime vuonna Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan kuuluvia METSO-kohteita 3,6 miljoonalla eurolla. Suojeluun hankittiin yhteensä 1 900 hehtaaria lähinnä vanhoja ja luonnoltaan arvokkaita metsiä. Tilojen keskikoko oli 15 hehtaaria. Suurimmat kohteet olivat noin 1 000 hehtaaria. ”Vuonna 2006 METSO-hankintoihin käytetään noin viisi miljoonaa euroa. Viime vuonna hankinnat keskittyivät Järvi-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Nyt painopiste on erityisesti eteläisemmissä kohteissa”, Kytövuori kertoo. METSO-ohjelma perustuu maanomistajien tarjontaan ja vapaaehtoisuuteen. Hankintapäätöksen kohteista tekee alueellinen ympäristökeskus. Metsähallituksen Laatumaa hoitaa neuvottelut ja kaupanteon maanomistajan kanssa. Lisätietoja: yksikön päällikkö Tapio Kytövuori, puh. 0205 64 6639 / 0400 209 638 aluepäällikkö Ahti Paavonen, puh. 0205 64 5201 / 0400 337 123

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.