Metsähallitus ja WWF: Valkoselkätikkojen pesintä onnistui

TIEDOTE
Julkaistavissa 5.7.2007 klo 13

Metsähallituksen, WWF:n, alueellisten ympäristökeskuksien ja laajan lintuharrastajajoukon selvityksissä varmistettiin tänä kesänä 58 valkoselkätikan pesintää. Pesälöytöjen määrä lisääntyi viimevuotisesta viidellä.

”Valkoselkätikkakanta elpyy hitaasti. Koko maan reviirimäärä ei enää parin kolmen viime vuoden tapaan kasvanut, mutta hyvä poikastuotto ja vaelluslintujen tulo idästä näkyvät hienoisena kannan kasvuna erityisesti Etelä-ja Pohjois-Karjalassa. Sopivien elinympäristöjen lisäsuojelu Etelä-Suomessa, kohteiden ennallistaminen sekä valkoselkätikan huomioonottaminen talousmetsissä parantavat lajin selviytymismahdollisuuksia. Suomen valkoselkätikat ovat kuitenkin edelleen äärimmäisen uhanalaisia ja tarvitsevat suojelutoimia selviytyäkseen", muistuttaa suunnittelija Timo Laine Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluista.

Varmistettuja pesimäreviirejä löytyi eniten Etelä-Karjalasta (23), Pohjois-Karjalasta (10), Etelä-Savosta (8), Keski-Suomesta (7), Päijät-Hämeestä (5) ja Kymenlaaksosta (2). Pohjois-Savosta, Pirkanmaalta ja Vaasan rannikkoseudulta löytyi kustakin 1 pesintä.

Valkoselkätikka on aikainen pesijä, ja tällä kaudella varhainen kevään tulo vauhditti pesintää entisestään. Suurin osa poikueista oli valmiita jättämään pesäkolon toukokuun viimeisinä päivinä, ja aikaisemmat pesyeet lähtivät maailmalle heti kuun puolivälin jälkeen. Löydetyistä pesistä kuoriutui arviolta 140-145 poikasta.

Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) elää vanhoissa lehtipuuvaltaisissa metsissä. Sopivien elinympäristöjen väheneminen 1950-luvulta lähtien on aiheuttanut kannan romahtamisen. WWF aloitti suojelutyön metsälinnustomme uhanalaisimman lajin pelastamiseksi vuonna 1987. Vuonna 2003 valkoselkätikan suojelutyön koordinointi siirtyi Metsähallituksen luontopalvelujen vastuulle.

Lisätietoja: Suunnittelija Timo Laine, Etelä-Suomen luontopalvelut, puhelin 040 588 1766

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.