Metsähallitus kartoittaa ja kunnostaa kulttuuriperintöä Lapissa

Metsähallitus tekee kulttuuriperinnön kartoituksia tulevana kesänä Enontekiön Kilpisjärvellä, Kittilän Kumputunturilla sekä Inarissa Hammastunturin erämaa-alueella. Metsätalousalueita inventoidaan Posiolla, Ranualla, Rovaniemellä ja Ina-rissa. Kartoitusten lisäksi Metsähallitus kunnostaa Pohjois-Lapissa arvokkaita, vanhoja saamelaisrakennuksia.

Metsähallituksen hallinnoimilla metsätalousalueilla Ranualla Simojärven itäpuolella, Rovaniemellä Ylä-Kemijoen alueella, Posiolla sekä Inarin itäosissa kartoitetaan Kan-sallisen Metsäohjelman tavoitteiden mukaisesti valtion metsien kulttuuriperintöä. Kiinnostuksen kohteina ovat sekä esihistoriallisen että historiallisen ajan rakenteet. Kulttuuriperintökohteita etsitään myös luonnonsuojelu- ja erämaa-alueilta. Enontekiöllä keskitytään Saanalle, Mallalle sekä Kilpisjärven kylän ympäristöön. Inventointi tehdään yhteistyössä Enontekiön kunnan kanssa Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Kilpisjärvi 2020 –projektissa. Kittilän Kumputunturissa ja Hammastunturin erämaa-alueella Inarissa tehdään valmisteilla oleviin hoito- ja käyttösuunnitelmiin liittyviä kulttuuriperinnön tarkastuksia. Maastossa liikkuvia arkeologeja kiinnostavat kaikenlaiset vanhan ihmistoiminnan merkit, ja he ottavat mieluusti tietoa vastaan alueita tuntevilta. Jaa heille siis tietosi vanhoista rakennuksista, mieltäsi askarruttavista kuopista tai kivikasoista. Inventointien lisäksi Metsähallitus kunnostaa arvokkaita rakennusperintökohteita Pohjois-Lapin kansallispuistoissa. Lemmenjoen kansallispuistossa jatketaan vanhan Kaapin Jounin saamelaistilan korjaustöitä ja Urho Kekkosen kansallispuistossa sijaitseville Oskarinkosken ja Oskarinjärven kolttakentille tehdään kunnostussuunnitelmat. Lisätietoa inventoinneista antavat ja tietoja vastaanottavat: Erikoissuunnittelija Pirjo Rautiainen, Metsähallitus 040 5081673, pirjo.rautiainen(at)metsa.fi Arkeologi Taisto karjalainen, Metsähallitus 040 767 4947, taisto.karjalainen(at)metsa.fi Pirjo Rautiaiselta voi kysyä myös rakennusperintökohteiden kunnostamisesta.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit