Metsähallitus käynnistää tarjouskilpailun puuntaimista

TIEDOTE Julkaistavissa 31.5.2004 Metsähallitus käynnistää tarjouskilpailun puuntaimista Metsähallitus hankkii tarjousmenettelyllä metsäpuiden taimia metsänviljelyyn. Tavoitteena on tehdä sopimukset 4-5 vuoden taimitoimituksista vuodesta 2006 alkaen. Hankittavien taimien kokonaismäärä on vajaat 90 miljoonaa tainta. Hankinnan arvo koko maassa on suuruusluokaltaan 7-8 miljoonaa euroa. Metsähallituksen nykyiset taimien toimitussopimukset päättyvät vuoden 2005 lopulla. Metsätalouden alueyksiköt toteuttavat taimien hankinnan tämän vuoden aikana. Hankintailmoitukset julkaistaan kahdessa erässä: ensimmäiset kesäkuussa ja loput elokuussa. Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka tulee hankinnoissaan noudattaa julkisia hankintoja koskevia säädöksiä. Taimien hankinta on niin mittava, että siitä ilmoitetaan EU:n laajuisesti. Metsähallituksen mailla istutetaan vuosittain vajaat 20 miljoonaa metsäpuun tainta, mikä on lähes 15 % Suomessa istutettavista taimista. Metsähallituksen istuttamista puuntaimista noin kaksi kolmasosaa on mäntyjä ja miltei kaikki loput kuusia. Koivuja ja lehtikuusia istutetaan hyvin pieniä määriä. Taimet ovat pääosin yksivuotisia paakkutaimia. Ne istutetaan yleensä miestyönä niin sanotulla pottiputkella, jota käytetään yleisesti työvälineenä paakkutaimien istutuksessa. Etelä- Suomessa pieni osa taimista istutetaan koneellisesti. Istutuskone muokkaa maan istutuksen yhteydessä. Metsiä uudistetaan valtion mailla vuosittain noin 25 000 hehtaaria. Runsaat 40 % tästä alasta uudistetaan istuttamalla taimia. Sopivilla kasvupaikoilla siemeniä kylvetään tai hakkuualalle jätetään siemenpuita. Metsä uudistetaan istuttamalla niissä kohteissa, joissa metsäkylvöllä tai luontaisella uudistamisella ei kohtuullisessa ajassa saada toivottua tulosta. Lisätietoja:Metsänhoitaja Erkki Hallman, gsm 0400 221 641 Metsänhoitopäällikkö Pauli Wallenius, gsm 0400 679 988 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/31/20040531BIT00080/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit