Metsähallitus pyrkii kehittämään Lauhanvuoren kansallispuiston retkeilypalveluita

Anna palautetta Lauhanvuoren ja Haapakeitaan hoito- ja käyttösuunnitelmista Metsähallituksen luontopalvelut suunnittelee parhaillaan sitä,  miten Lauhanvuoren kansallispuiston ja Haapakeitaan aluetta käytetään ja hoidetaan tulevaisuudessa. Suunnitelmista pyydetään lausuntoja alueen toimijoilta, ja kansalaiset voivat antaa palautetta 17.12.2010 mennessä.

Lauhanvuoren kansallispuiston kävijämääriä voidaan kasvattaa ilman että puiston luontoarvot vaarantuvat. Hoidon ja käytön suunnitelmassa esitetään retkeilypalveluiden uusimista ja lisäämistä: esimerkiksi laavujen rakentamista ja pidempien rengasreittien perustamista. Tulevaisuudessa myös luisteluhiihto olisi mahdollista laen sähkölinjalla. Suunnitellut toimet edellyttävät, että rahoitus pystytään turvaamaan tulevina vuosina.

Kansallispuiston investointikustannukset seuraavalla 10-vuotiskaudella olisivat vähintään noin 450 000 euroa ja ylläpitokustannukset noin 17 500 euroa vuosittain. Kansallispuisto tuottaa lähialueen elinkeinoelämään nykyisten kävijämäärien mukaan noin 150 000 euroa vuodessa eli yksi kansallispuistoon sijoitettu euro tulee noin kymmenkertaisena takaisin.

Haapakeitaan alueen suuria linnustonsuojeluarvoja ja erämaisuutta vaalitaan tulevaisuudessakin: Mustasaarenkeitaan luontopolku pyritään ylläpitämään ja Huidankeitaalle on mahdollista rakentaa uusi ja entistä parempi lintutorni allikkosuon reunaan. Hirven, ketun ja jäniksen metsästys alueella jatkuu entisellään, mutta vesi- ja kanalintujen metsästystä on tarkoitus rajoittaa linnustonsuojelusyistä.

Anna palautetta 17.12. mennessä

Alueet sijaitsevat Kauhajoen, Honkajoen, Isojoen ja Siikaisten kunnissa. Kaksi kuukautta kestävän lausuntokierroksen aikana myös kansalaiset voivat antaa palautetta Lauhanvuoren kansallispuiston ja Haapakeitaan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksista 17.12. mennessä.

Suunnitelmaluonnokset ja palauteyhteystiedot löytyvät internetistä osoitteesta www.metsa.fi/hks. Verkkosivuille on koottu myös yleisimpiä Lauhanvuoren ja Haapakeitaan alueiden suunnitteluun liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Metsähallituksen edustaja on tavattavissa Lauhanvuoren kupeessa sijaitsevassa Lauhansarven luontomatkailukeskuksessa 28.10. klo 15–18.

Lausuntoja pyydetään seuraavilta alueellisilta toimijoilta: Maakuntien liitot, ELY-keskukset, alueen kunnat, Riistanhoitopiirit, Luonnonsuojelupiirit, Geologian tutkimuskeskus, kyläyhdistykset ja -seurat, Suupohjan latu ry., Pohjanmaan partiolaiset ry. sekä Haapakeitaan alueen riistanhoitoyhdistykset.  Osa lausuntotahoista on ollut mukana suunnitteluprosessissa toimimalla yhteistyöryhmässä.

Lisätietoja:   Satu Kalpio, Metsähallitus, luontopalvelut

satu.kalpio@metsa.fi, puh. 0205 64 5280 gsm. 0400 377907

Suunnitelmat karttoineen löytyvät internetistä sivulta http://www.metsa.fi/hks

Lisätietoja alueista ja niiden palveluista:

Lauhanvuori: www.luontoon.fi/lauhanvuori

Haapakeitaan Natura 2000 -alue: www.luontoon.fi/mustasaarenkeidas

ja http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=13765&lan=fi

Suojelualueiden taloudelliset vaikutukset: http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Eraasiatjaretkeily/Virkistyskaytonsuunnittelu/suojelualueidenmerkityspaikallistaloudelle/Sivut/Kansallispuistoihinsijoitetutrahatpalautuvatmonikertaisina.aspx

www.metsa.fi/suojelualueetjapaikallistalous

http://www.luontoon.fi/news.asp?Section=1603&Item=20258

Lauhansarven luontomatkailukeskus: www.lauha.fi

Metsähallituksen luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä Metsähallituksen eräasiat.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia