Metsähallitus ryhtyy toteuttamaan METSO-toimikunnan mietintöä

Report this content

Metsähallitus ryhtyy toteuttamaan METSO-toimikunnan mietintöä Valtioneuvosto hyväksyi tänään Etelä-Suomen metsien suojelua pohtineen METSO-toimikunnan mietinnön. Metsähallituksella on keskeinen rooli mietinnön toteuttamisessa ja rahoituksessa. Metsähallituksen johtoryhmä hyväksyi 21.10. toimintaohjelman, jossa on määritelty mihin toimenpiteisiin Metsähallitus ryhtyy mietinnön toteuttamiseksi. Valtioneuvoston periaatepäätöksen jälkeen toimintaohjelmaa ryhdytään toteuttamaan. Luonnonsuojelualueiden ennallistaminen on keskeinen keino suojelualueiden monimuotoisuuden kehittämisessä. Ennallistamista on tähän asti rajoittanut riittämätön rahoitus. Valtioneuvosto esittää, että valtion budjettirahoitusta lisätään 1 miljoonalla eurolla jo vuonna 2003. Tämän lisäksi merkittävä osa ennallistamiskustannuksista tullaan kattamaan Metsähallituksen liiketoiminnan rahoin ohjaamalla metsätalouden tulosalueen metsurityövoimaa ennallistamistöihin. Liiketoiminnan varoin kustannettava osuus on 1,2 miljoonaa euroa/vuosi. Nykyisiltä suojelualueilta puuttuvat ajantasaiset metsiköittäiset puustoa koskevat perustiedot ja osalta myös kasvupaikkatiedot. METSO- toimikunnan mietinnön mukaan valtioneuvosto velvoitti Metsähallituksen keräämään Etelä-Suomen ja Pohjanmaan suojelualueilta luontotyyppitiedot Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään vuosina 2003-2006. Metsähallitus on jo tehnyt suunnitelmaa kartoituksen toteuttamisesta. Luontotyyppitiedon keruu saa uutta vauhtia, kun ensi vuoden talousarvioon esitetään 0,5 miljoonaa euroa kartoituksen toteuttamiseen. Metsähallitus tehostaa monimuotoisuuden huomioon ottamista talousmetsissä sekä luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden alueiden inventointia ja suojelua luonnonvarasuunnittelun ja alue-ekologisen suunnittelun erityiskohteilla sekä suojelualueisiin rajoittuvilla alueilla. Toimenpiteet ja niiden kohdentaminen määritellään Met sähallituksen metsätalouden ja luonnonsuojelun yhteisprojektina vuoden 2004 loppuun mennessä. Projekti käynnistetään mahdollisimman pian vielä tämän vuoden puolella. Metsähallitus on osallistunut vuodesta 1996 luonnonsuojeluohjelmien rahoitukseen myymällä tontteja sekä luovuttamalla hallinnassaan olevia maita vaihtomaiksi. Metsähallitus jatkaa luonnonsuojelullisesti arvokkaiden kohteiden hankintaa suojelutarkoituksiin myös vuoden 2004 jälkeen, jolloin nykyinen rahoitusohjelma päättyy. Alueiden hankkiminen perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Hankintojen rahoittamiseksi Metsähallitus jatkaa tonttien myymistä sekä tarvittaessa vaihtomaiden tarjoamista. Uusi kymmenen vuoden rahoitusohjelma on kokonaissummaltaan 50 milj. euroa ja se käynnistetään vuonna 2005. Kaiken kaikkiaan METSO-toimikunnan esittämä lisärahoituksen tarve vuosille 2003-2007 on vajaa 62 miljoonaa euroa, josta Metsähallituksen maanmyyntitulojen ja ennallistamisen metsurityövoimakustannusten osuus on 21 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Metsähallitukselle aiheutuu muita kustannuksia muun muassa talousmetsien luontoarvojen inventoinneista. Lisätietoja: Ympäristöpäällikkö Kari Pelkonen, puh. 0205 64 4462 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01300/wkr0002.pdf