Metsähallitus saavutti vuoden 2004 tavoitteensa

Julkaisuvapaa 1.3.2005 klo 12.00

Metsähallitus saavutti viime vuonna taloudelliseen tulokseen ja yhteiskunnallisiin tehtäviin liittyvät tavoitteensa. Metsähallituksen liikevaihto oli 241,3 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 67,4 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriön asettama tulostavoite oli 62,9 miljoonaa euroa, joten tulos ylitti tavoitteen 4,5 miljoonalla eurolla. "Tulostavoitteen ylitys syntyi ennen kaikkea arvioitua suuremmista maanmyyntivoitoista”, Metsähallituksen pääjohtaja Jan Heino sanoo. Edellisvuodesta Metsähallituksen liikevaihto laski 3,6 miljoonalla eurolla, ja tulos jäi 1,3 miljoona euroa vuotta 2003 pienemmäksi. ”Metsähallituksen liikevaihdon aleneminen johtuu useasta tekijästä, mm. metsätalouden liikevaihdon pienenemisestä. Vaikeista keliolosuhteista huolimatta puuntoimitukset pystyttiin hoitamaan kuitenkin suunnitelmien mukaisesti. Maa-aineskaupassa sitä vastoin onnistuttiin kasvattamaan liikevaihtoa merkittävästi vuoteen 2003 verrattuna”, Jan Heino sanoo. Metsähallituksen liiketoimintojen liikevaihdosta runsaat 85 prosenttia tekevä metsätalous jäi niukasti tavoitteestaan, ja Laatumaa ja Morenia ylittivät tavoitteensa. Vuonna 2003 positiivisen tuloksen tehnyt Villi Pohjola teki nyt lievästi tappiollisen tuloksen. Siemen- ja taimituotantoa harjoittava Forelia Oy paransi tulostaan, mutta jäi vielä tappiolle aikaisemmista taimien pakkasvaurioista johtuen. Yhteiskunnallisista tavoitteista merkittävin oli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman eli METSOn toteuttaminen, joka eteni viime vuonna vauhdikkaasti monella rintamalla. Metsähallituksen luontopalvelut inventoivat METSO-alueen suojelualueilla luontotyyppejä 126 000 hehtaarilla, kun ympäristöministeriön asettama tavoite oli 100 000 hehtaaria. Metsiä ja soita ennallistettiin 4 400 hehtaaria, kun tavoite oli 3 300 hehtaaria. Perinnebiotooppeja kunnostettiin tai hoidettiin 1 100 hehtaarilla. Luonnonsuojelualueita hankittiin valtion omistukseen noin 7 600 hehtaaria, mihin Metsähallitus käytti kaikkiaan 15,6 miljoonaa euroa. Henkilöstöä Metsähallituksessa oli viime vuonna hiukan yli 2 000 henkilötyövuoden verran. Näistä noin 1 400 toimi liiketoiminnoissa ja reilut 600 yhteiskunnallisissa tehtävissä. ”Vuosi 2005 on alkanut hyvin, mutta epävarmuus puumarkkinoilla jatkuu”, Jan Heino ennakoi. Metsähallituksen tilinpäätös vahvistetaan valtioneuvostossa maalis–huhtikuussa. Samalla valtioneuvosto vahvistaa Metsähallituksen viime vuoden tuloksesta valtiolle maksettavan tuloutuksen. Metsähallituksen hallitus esittää tuloutukseksi 63 miljoonaa euroa. Lisätietoja: Pääjohtaja Jan Heino, puh. 0205 64 4201 Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, gsm. 040 570 9307

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.