Metsähallitus uusii Länsi-Suomen luonnonvarasuunnitelman: Vaikuttavaa vuoropuhelua - yhteistyöryhmien työskentely alkaa

TIEDOTE Julkaistavissa 1.3.2004 klo 11:00 Metsähallitus uusii Länsi-Suomen luonnonvarasuunnitelman: Vaikuttavaa vuoropuhelua - yhteistyöryhmien työskentely alkaa Metsähallituksen Länsi-Suomen alueella tehdään valtion maille uutta luonnonvarasuunnitelmaa. Osallistavan suunnittelun periaatteiden mukaisesti, tulevaa toimintaa suunnitellaan yhdessä sidosryhmien, asiakkaiden ja kansalaisten kanssa. Kiinteällä vuorovaikutuksella varmistetaan erilaisten näkemysten esilletulo ja hankitaan lisätietoa toimintaympäristöstä. Näin voidaan myös etukäteen ehkäistä mahdollisia ristiriitoja. Luonnonvarasuunnittelu on Metsähallituksen keskeisin työkalu luonnonvarojen käytön mitoituksessa ja ohjauksessa. Suunnittelussa tarkastellaan valtionmaiden käyttöä ja toiminnan painotuksia taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden pohjalta. Valtion maiden erilaisia käyttömuotoja ovat muun muassa luonnonsuojelu, metsätalous, virkistyskäyttö, luontomatkailu, kiinteistöjalostus ja maa- aineskauppa. Toiminnan linjauksista päätetään vertailemalla ja arvottamalla vaihtoehtoisia suunnitelmia ja niiden vaikutuksia. Tarkastelun helpottamiseksi tehdään erilaisia vaihtoehtolaskelmia, joiden avulla voidaan havainnollistaa erilaisten toimintatapojen välisiä riippuvuussuhteita sekä hyötyjä ja haittoja. Lopputuloksena saadaan tasapainoinen ja laajalti hyväksytty suunnitelma seuraavalle 10- vuotiskaudelle, jossa on määritelty metsätaloustoiminnan laajuus sekä toimenpiteet metsien suojelun ja virkistyskäytön kehittämiseksi. Länsi- Suomen alueen suunnitelma valmistuu vuoden 2004 aikana. Valtion metsä- ja vesialueiden käytöstä kiinnostuneet sidosryhmät ovat valinneet keskuudestaan edustajat alueen kolmeen yhteistyöryhmään, jotka aloittavat nyt työnsä Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Mukana yhteistyöryhmissä on niin viranomaisia, järjestöjä kuin metsiin liittyvien elinkeinojen ja virkistyskäytön edustajia. Yhteistyöyhmät ottavat suunnittelussa kantaa Metsähallituksen toiminnan tavoitteisiin, vaihtoehtoihin sekä toiminnan linjauksiin. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita lyhyeen luonnonvarasuunnittelun esittelyyn yhteistyöryhmien aloittaessa työskentelynsä. Ryhmät kokoontuvat: Jyväskylässä keskiviikkona 3.3. klo 10, Tietotalossa (osoitteessa Kilpisenkatu 1) Turussa torstaina 4.3. klo 10, Alabama DataCityssä (Lemminkäisenkatu 14- 18 B) Tampereella perjantaina 5.3. klo 10, Ahlmannin ammattiopistolla (Hallilantie 24) Lisätietoja: Aluejohtaja Pekka Saarikoski, puh. 0400-549 539 Aluejohtaja Jorma Koivurinne, puh. 0400-345 016 Projektisihteeri Tiia Rantanen, puh. 040-829 6005 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/01/20040301BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/01/20040301BIT00190/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.