Metsäpuiden siemenennuste - männyn tilanne lupaava, kuusi tökkii edelleen

Puunhakkuiden lisääntyminen viime ja tänä vuonna on kasvattanut selvästi metsäpuun siementen kysyntää. Kuluneen kevään aikana asiakkaille toimitettiin yli 10 prosenttia enemmän siementä kuin edellisvuonna, Siemen Forelia Oy:stä kerrotaan. Lisätarve oli suurinta erityisesti yksityismetsien kylvöissä.

Metsäkylvöt näyttävät lupaavilta, onnistumisprosentin ennustetaan olevan korkea. Tähän on syynä kevään ja alkukesän lämmin ja kostea sää. Myös lämpösumman kertyminen on selvästi edellä ajankohdan keskiarvoa. Lopullinen tieto metsäkylvöjen onnistumisista saadaan kuitenkin vasta 2-3 vuoden kuluttua.

Männyn kukinta oli tänäkin keväänä runsas Etelä- ja Keski-Suomessa. Kukinnan satoa päästään korjaaman syksyllä 2012, mikäli pikkukävyt säilyvät yli talven rasituksen ja kehittyvät ensi kesänä kävyiksi. Männyn käpysato tulevana syksynä vaikuttaa Itä- ja Etelä-Suomessa kohtuullisen hyvältä. Keskisen Suomen alueella, arviolta Joensuu - Vaasa - Oulu muodostavalla alueella,  sato tulee olemaan niukka.

Tilanne on kuitenkin metsänomistajille hyvä, sillä siemenentuottajien varastoissa on runsaasti hyvälaatuista jalostettua männynsiementä metsäkylvöihin. Jalostetun siemenen etuja ovat muun muassa korkea itävyys ja merkittävästi metsikkösiementä parempi kasvu ja laatu. Myös niin kutsutun 1,5 sukupolven siemenen osalta näkymät ovat positiiviset.

Sen sijaan kuusen siementilanne on käymässä entistäkin haastavammaksi. Uutta satoa ei ole vieläkään tulossa Etelä- ja Keski-Suomeen. Kevään kukinta oli olematon, vain Lounais-Suomessa osa puista kukki vähäisessä määrin. Uutta kuusen siementä ei siis saada siemenviljelyksiltä eikä metsiköistä vuonna 2012. Alkukesä 2011 näyttäisi olevan  onkin verran keskimääräistä lämpimämpi. Tämä voi ennakoida hyvää kuusen kukintaa keväälle 2012 ja sen myötä siemensatoa vuodelle 2013.

 

Siemen Forelia Oy on Suomen suurin jalostetun siemenen tuottaja. Se on erikoistunut jalostetun siemenen tuotantoon ja kauppaan. Se tarjoaa myös monipuolisia siemeniin liittyviä palveluja, kuten laatuanalyysejä ja itävyyttä parantavia käsittelyjä. Yhtiön siemenkeskus sijaitsee Rovaniemellä ja karistamo Saarijärvellä. Siemenviljelykset sijaitsevat ympäri Suomea, Inkoosta Lapin Tervolaan. Siemen Forelia Oy on Metsähallituksen tytäryhtiö ja sen kotipaikka on Jyväskylässä.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit