Metson soidinpaikkojen tarkastukset käynnissä – tavoitteena turvata metson elinympäristöt

Tiedote 22.4.2010

Metsähallitus tarkastaa tänäkin keväänä valtion talousmetsissä sijaitsevia metson soidinpaikkoja, jotta metsojen suosimat alueet voidaan ottaa huomioon metsien käsittelyssä. Tarkastuksia tehdään huhtikuun lopulla eri puolilla maata yhteensä yli sadalla soidinpaikalla. Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään on tallennettu tiedot valtion mailla sijaitsevista ja tiedossa olevista metson soidinpaikoista. Soidinpaikkojen tarkastukset kohdennetaan alueille, joissa soidinkeskuksen sijainti on epäselvä tai sen toimivuudesta ei ole täyttä varmuutta. Työtä on tehty jo usean vuoden ajan ja siihen osallistuu Metsähallituksen metsureita ja suunnittelijoita. Tarkastukset ajoitetaan huhtikuun lopulle, jolloin metsojen soidinmenot ovat kiivaimmillaan. Paras ajankohta soitimen tarkastuksille on aamuyöstä ennen auringonnousua. Tarkastettavalta soidinpaikalta kirjataan ylös kaikki olennaiset havainnot kuten metsokukkojen ja koppeloiden määrä sekä soitimen tarkka sijainti. Vasta jos useana peräkkäisenä vuotena soidinpaikalla ei näy mitään merkkejä metsoista, voidaan olettaa, että metsot ovat etsineet uuden paikan soidinmenoilleen. Metsoa on pidetty keski-ikäisten ja sitä vanhempien metsien lajina. Tuorein tutkimustieto osoittaa, että metsot kelpuuttavat soidinpaikoikseen myös nuoria talousmetsiä, kunhan niissä on riittävästi väljempiä metsän osia ja toisaalta tarpeeksi tiheikköjä ja alikasvosta. Riistan elinympäristöjen huomioon ottaminen on osa Metsähallituksen monitavoitteista metsien hoitoa. Metsähallituksella on soidinpaikan ja sitä ympäröivän soidinalueen käsittelyyn on tarkat ohjeet, jotka on laadittu säilyttämään metsolle tärkeitä elinympäristöjä. Varsinainen soitimen ydin, joka on noin 2 hehtaaria, jätetään yleensä kokonaan käsittelemättä. Soidinkeskusta ympäröivän noin 20 hehtaarin laajuisen soidinpaikan käsittelyssä noudatetaan myös varovaisuutta. Oikein toteutettuna kasvatushakkuut ja ensiharvennukset voivat jopa parantaa alueen soidinkelpoisuutta. Jotta metsojen elinympäristövaatimukset tulisivat kunnolla otettua huomioon, vaaditaan vielä tätäkin laajemman alueen kokonaisvaltaista tarkastelua. Tärkeintä soidinalueen käsittelyssä on säilyttää alueella koko ajan riittävä metsäisyys. Tänä keväänä valtion talousmetsissä tarkastetaan vielä reilusti yli sata tiedossa olevaa metson soidinpaikkaa, mutta järjestelmällisen tarkastustyön tuloksena tulevina vuosina tarkistuksia tehdään lähinnä epäselvissä tapauksissa ja uusien soidinpaikkahavaintojen perusteella. Lisätietoja alueiden ympäristöpäälliköiltä: Länsi-Lappi, Lauri Karvonen, puh. 0400 395 307 Itä-Lappi, Pertti Sarajärvi, puh. 0400 396 820 Pohjanmaa, Hannu Lehtonen, puh. 040 583 6983 Kainuu, Merja Väisänen, puh. 0400 295 490 Länsi-Suomi, Antti Maukonen, 0400 358 340 Itä-Suomi, Juha Laitinen, puh. 040 532 5845

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.