Metsurit parantavat maisemaa Raanujärvellä

Länsi-Lapin metsurit ovat parhaillaan tekemässä maisemahakkuuta Ylitornion Raanujärvellä. Toimenpiteen tavoitteena on avata näkymä järvelle Pellontieltä ja siihen liittyvältä levähdyspaikalta.

Metsähallituksen uudentoimitusjohtajan Esa Härmälän mielestä vesistönäkymien avaamiseen tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Metsähallitus on Lapissa suorittanut useita maisemanhoidollisia hakkuita ja niitä tullaan jatkamaan.

Maisemanhoidollisilla hakkuilla poistetaan puustoa näkyvyyden parantamiseksi. Yleensä näitä suunnitellaan teiden ja reittien varrelle, joissa ihmisiä liikkuu runsaasti. Näkyviin haluttava maisema voi olla järvi-, joki- tai tunturimaisema tai jokin muu näkymä. Suoritettava toimenpide suunnitellaan aina kohdekohtaisesti.

Järvi näkyviin kilometrin matkalta

Olemassa oleva puusto on kasvanut niin tiheäksi, ettei järvi juuri erotu tieltä. Raanujärvellä suunnittelija Kyösti Mäkikyrö on suunnitellut parannettavan kohteen ja sopinut ELY -keskuksen kanssa, että samalla hoidetaan myös tiealueen ja levähdyspaikan puuston harvennus ja aluskasvillisuuden raivaus. Näin saadaan Näkymä järvelle noin kilometrin matkalta.

Metsurit aloittivat työn eilen 7.1. ja sen arvioidaan valmistuvan vielä tämän viikon aikana.

Metsähallitus, PL 8016 (Ounasjoentie 6), 90101 Rovaniemi  www.metsa.fi

Metsähallitus hoitaa ja käyttää valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja vastuullisesti. Toimintamme perustuu uusiutuvien luonnonvarojen asiantuntevaan hyödyntämiseen, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja yhteistyöhön alueellisten toimijoiden kanssa. Liiketoimintamme tulouttaa vuosittain valtiolle yli sata miljoonaa euroa. Luontopalvelujen julkisin varoin hoitamilla kansallispuistoilla ja retkeilyalueilla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus.

Avainsanat:

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit