Morenia Oy:n kabotaasitapauksen esitutkinta lopetettu

11.11.2008

Oulun syyttäjänvirasto on antanut päätöksen esitutkinnan lopettamisesta Morenia Oy:n viime kesän Talvivaaran kaivosradan eristyskerrosmateriaalien toimittamisesta.

Morenia Oy teki määräaikaisen sopimuksen virolaisen kuljetusliikkeen kanssa kiviainesten toimittamisesta, koska riittävän kotimaisen kuljetuskaluston saanti tiukkaan urakka-aikatauluun ei onnistunut. Suomen Kuljetusalan Ammatti Liitto SKAL teki asiasta tutkintapyynnön Oulun syyttäjänvirastolle, koska epäili niin sanottua kabotaasisääntöjen rikkomista.

Morenia Oy:n kiviaineskuljetuksissa ratalinjan työmaalle ajoi soraa kolmetoista kasettiautoa, joista kolme oli virolaisen kuljetusliikkeen omistamia.

Syyttäjänviraston lausunnossa todetaan, että kabotaasiliikenteen tilapäisyyttä ei ole missään määritelty eikä siitä ole myöskään oikeuskäytäntöä. Kuljetusten tarjoaja Morenia Oy oli myös ennen kuljetussopimuksen allekirjoittamista selvittänyt asiaa lääninhallituksesta ja liikenne- ja viestintäministeriöstä, joissa kummassakaan kyseessä olevalle liikenteelle ei nähty esteitä.

Lisätietoja:
myyntijohtaja Jussi Kohtanen puh. 040 520 8268
myyntipäällikkö Seppo Sinisalo puh. 040 532 5558

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit