Muotkavaaran metsäautotie piristäisi Nellimin aluetta

Vuosi sitten syksyllä 2007 Nellim-Paatsjoen kyläyhdistys teki esityksen Metsähallitukselle metsäautotien rakentamisesta Muotkavaaran alueelle, lähelle Norjan rajaa. Suunniteltu metsäautotie noudattaisi alueelle kaavailtua Nellim-Norja läpikulkutien linjausta. Tien pituus on vajaat 10 kilometriä; lähtien Kessin metsäautotien päästä ja jatkuen Muotkavaaraan lähelle Norjan rajaa. Nellim-Keväjärven alueen kolttaneuvosto on yhtynyt esitykseen.

Tiehankkeen alue on Metsähallituksen hallinnassa olevaa talousmetsää.
”Jotta Metsähallitus ryhtyy rakentamaan tietä, rakentamisella pitää olla metsätaloudellisia perusteita, mikä tarkoittaa metsien hakkuita ja muita metsänhoitotöitä”, toteaa Ylä-Lapin metsätalouspäällikkö Pertti Heikkuri.

Nellim-Paatsjoen Kyläyhdistys näkee suunnitellun tien tuovan elämää Nellimin kylään ja hyödyntävän kylää lähinnä matkailun kautta, mutta myös muut elinkeinot hyötyvät. Nellim-Keväjärven kolttaneuvosto näkee näiden lisäksi tiestä olevan hyötyä alueen ihmisten liikkumisessa kalastus-, metsästys- ja marjastustarkoituksessa.
Metsätalouspäällikkö Heikkurin mielestä hankkeen toteutumista edistää se, että tien rakentamisella on muutakin kuin metsätaloudellista merkitystä.

Lisäksi kyläyhdistyksen mukaan Muotkavaaran alueesta olisi aineksia yhdeksi Inarin matkailun vetovoimatekijäksi. Muotkavaarassa on kolmen valtakunnan rajapyykki ja tulevaisuudessa tieyhteys Norjaan tekisi tästä mielenkiintoisen kiertoreitin.

Viime perjantaina Metsähallitus järjesti Nellimissä alueen tie- ja reittihankkeita koskevan tilaisuuden, johon oli kutsuttu mukaan alueen keskeiset sidosryhmät.
Tiehanke sijoittuu Paatsjoen paliskunnan alueelle. Paliskunnan poroisäntä Petri Hänninen oli estynyt tulemaan Nellimin sidosryhmäpalaveriin mutta oli ennen kokousta ilmoittanut paliskunnan vastustavan tiehanketta.

Metsähallitus jatkaa selvitystä tehdyn esityksen pohjalta.

Lisätietoja:

Metsätalouspäällikkö Pertti Heikkuri, Metsähallitus, puh. 0205 64 7706, GSM 0400 296 613

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.