Nimityksiä Metsähallituksen luontopalveluissa

Julkaistu 14.9.2005 Metsähallituksen luontopalvelut selkeyttää toimintaansa. Luontopalvelut organisoituu vuoden 2006 alussa kolmeen alueyksikköön ja niitä leikkaaviin prosesseihin. Näiden tehtävissä aloittavat seuraavat henkilöt.

Etelä-Suomen luontopalvelut Aluejohtajan virkaan on nimitetty MMT Stig Johansson. Aluepäällikön virkaan luonnonsuojeluprosessiin on nimitetty FL Aulikki Alanen. Aluepäällikön virkaan luonnon virkistyskäyttö -prosessiin on nimitetty FM Erkki Virolainen. Aluepäällikön virkaan alueiden hallinta -prosessiin on nimitetty MH Seppo Manninen. Valinta eräasiat-prosessin aluepäällikön virkaan tehdään myöhemmin. Pohjanmaan luontopalvelut Aluejohtajan virassa jatkaa MH Arto Ahokumpu. Aluepäällikön virassa luonnonsuojeluprosessissa jatkaa FT Matti Hovi. Aluepäällikön virkaan luonnon virkistyskäyttö -prosessiin on nimitetty FK Samuli Sillman. Aluepäällikön virkaan alueiden hallinta -prosessiin on nimitetty MMT Hannu Lehtonen. Aluepäällikön virkaan eräasiat-prosessiin on nimitetty MH Erkki Turtinen. Lapin luontopalvelut Aluejohtajan virkaan on nimitetty MH Jyrki Tolonen. Aluepäällikön virkaan luonnonsuojeluprosessiin on nimitetty MMT Yrjö Norokorpi. Aluepäällikön virkaan luonnon virkistyskäyttö -prosessiin on nimitetty metsätalousinsinööri Sakari Kokkonen. Aluepäällikön virkaan alueiden hallinta -prosessiin on nimitetty MMT Pertti Veijola. Valinta eräasiat-prosessin aluepäällikön virkaan tehdään myöhemmin. Tukipalvelut Uuden tukipalvelut-yksikön päällikkönä aloittaa apulaisjohtaja, FK Marja-Liisa Hintsanen. Prosessit Kehitysjohtajaksi on nimitetty MH Matti Määttä. Tutkimuspäällikkönä luonnonsuojeluprosessissa jatkaa PhD Aimo Saano. Palvelupäällikkönä luonnon virkistyskäyttö -prosessissa jatkaa FK Anneli Leivo. Suunnittelupäälliköksi alueiden hallinta -prosessiin on nimitetty FL Eero Tikkanen. Erätalouspäällikkönä eräasiat-prosessissa jatkaa FK Olavi Joensuu. Luonnonsuojeluprosessin asiantuntijat Erikoissuunnittelijaksi (lajit) on nimitetty FM Heikki Eeronheimo. Erikoissuunnittelijaksi (maaympäristön luontotyypit) on nimitetty FT Jussi Päivinen. Erikoissuunnittelijana (vesiympäristön luontotyypit) jatkaa FL Jan Ekebom. Erikoissuunnittelijaksi (kulttuuriperintö) on nimitetty FK Anu Vauramo. Luontopalvelut hoitaa Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä. Niitä ovat valtion suojelu- ja muiden alueiden hoito, uhanalaisten lajien suojelu, retkeilypalvelujen tuottaminen, erävalvonta, kalastus-, metsästys- ja maastoliikennelupien myöntäminen, metsäpuiden siementen varmuusvarastointi sekä uittoon liittyvät tehtävät. Kartta luontopalvelujen aluejaosta tiedotteen liittenä. Lisätietoja: Apulaisjohtaja Marja-Liisa Hintsanen, puh. 0205 64 4385 tai 0400 346 468 Aluejohtaja Stig Johansson, puh. 0205 64 4380 tai 040 545 7315 Aluejohtaja Arto Ahokumpu, puh. 0400 296 411 Aluejohtaja Jyrki Tolonen, puh. 0400 388 609

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit