NUUKSION LUONTOKESKUKSEN SELVITYS ALKAA

TIEDOTE 8.3.2004 NUUKSION LUONTOKESKUKSEN SELVITYS ALKAA Metsähallitus aloittaa vireillä olleen Nuuksion kansallispuiston luontokeskushankkeen selvitystyön. Selvitystyö on osa Uudenmaan liiton ja valtion aluehallintoviranomaisten sopimaa Uudenmaan aluekehittämishanketta, jossa Nuuksiota kehitetään Suomen kansallispuistojen ikkunaksi. Hankkeen tärkein tavoite on Nuuksion alueelle sijoitettavan, monimuotoisen luontokeskuksen aikaansaaminen. Runsaan vuoden kestävän työn aikana tehtävänä on valmistella tulevan luontokeskuksen varsinainen toteutusvaihe. Työhön kuuluvat luontokeskuksen asiakasryhmien, palvelujen ja toimintojen määrittely sekä esitykset toimintojen sijainnista ja luontokeskuksessa toimijoista. Lisäksi selvitystyöhön kuuluu luontokeskuksen hallinto- ja toimintamallin suunnittelu, toteutusvaiheen hankesuunnitelman teko sekä luontokeskuksen rakentamisen ja ylläpidon rahoitusjärjestelyt. Selvitystyön tekee konsulttiyhtiö Virive Oy. Hankkeen ohjausryhmä valitsi Viriven tehtyjen tarjousten perusteella. Selvityshankkeen vetäjänä toimii yritysten viestintä- ja johtotehtävissä kokemuksensa saanut Risto Kopu. Hän on johtanut myös mm. tänä vuonna toteutuvaa valtakunnallista maatalousmuseohanketta. Selvitys tehdään hankkeena, jossa vastuullisena toteuttajana on Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut. Selvitysvaiheen kustannusarvio on 179 200 euroa. Selvityksessä mukana ja sen rahoittajina ovat alueen kunnat Helsinki, Espoo, Vihti ja Kirkkonummi sekä Metsäteollisuus ry ja Metsähallitus. Uudenmaan liitto on myöntänyt hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 71 690 euroa. Hanketta ohjaa ja ylintä päätösvaltaa käyttää ohjausryhmä, jossa rahoittajat ovat edustettuna. Käytännön työtä johtaa projektiryhmä. Selvitystyössä kuullaan laajasti Nuuksioon liittyviä intressipiirejä ja eri asiantuntijoita. Selvitystyö tehdään 1.3.2004-31.3.2005 välisenä aikana. Luontokeskuksen perustamiseksi Nuuksioon Metsähallitus on teettänyt esiselvityksen vuosien 2002-2003 aikana. Siinä on kartoitettu keskuksen tarpeita ja mahdollisuuksia sekä pohdittu luontokeskuksen toimintamallia alustavine sijaintivaihtoehtoineen. Nyt alkava hanke syventää ja konkretisoi asian sekä käynnistää varsinaisen suunnittelun. Esiselvitys toimii pohjatyönä. Siinä rajattiin luontokeskuksen perusajatuksiksi: - Nuuksio, ikkuna Suomen luontoon -luontokeskus, tietoa Suomen luonnosta, sen suojelusta, kansallispuistoverkosta ja metsien kestävästä käytöstä. koko Nuuksion järviylängön yhteinen palvelupiste - ympäristökasvatuksen keskus - toiminnallinen luontokeskus Koska selvitystyön tavoitteena on konkreettinen esitys kaavaillusta luontokeskuksesta rakentamissuunnitelmineen, hankkeen etenemisestä informoidaan säännöllisesti ja avoimesti sekä ollaan aktiivisesti yhteydessä niin alueen asukkaisiin, kuntiin kuin muihin Nuuksion kansallispuiston intressipiireihin. Nuuksion järviylänkö kansallispuistoineen on pääkaupunkiseudun tärkein ja tunnetuin suojelu- ja virkistyskohde. Nuuksio on noin miljoonan suomalaisen päiväkäynnin ulottuvilla. Siellä vierailee tavallisten ulkoilijoiden ja retkeilijöiden lisäksi runsaasti myös koululaisia, ulkomaalaisia matkailijoita sekä yritysten ja valtiohallinnon vieraita. Ilman ajanmukaista opastuskeskusta alueen palvelut eivät vastaa jatkuvasti kasvavaa käyttöä. Lisätietoja: Aluejohtaja Erkki Virolainen, puh. 0205 64 4382 Toimitusjohtaja Risto Kopu, gsm. 040 5900 200 www.metsa.fi, www.luontoon.fi/nuuksio ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/08/20040308BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/08/20040308BIT00080/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.