Nuuksioon ja Meikoon lisää suojelualuetta

Nuuksion kansallispuisto täydentyi Velskolan suunnalla, kun valtio sai Metsähallituksen ja Espoon seurakuntayhtymän maanvaihdossa 90 hehtaaria Natura-aluetta. Tästä 18 hehtaaria on Vääräjärven, Velskolan Pitkäjärven ja Myllyjärven vesialueita. Metsät vaihtelevat järeistä kuusikoista luonnontilaisiin kallionlakimänniköihin ja korpirotkoihin. Alueella on myös pähkinäpensaikkoja ja liito-oravametsiä. Rantakallioilta avautuu erämaisille järville upeita näköaloja. Vääräjärven rannat ovat suosittuja retkikohteita, ja alueella kiertää luontopolku. Myllyjärven luona oleva ryhmille tarkoitettu varaustelttailualue säilyy seurakuntayhtymän hoidossa. Samassa maanvaihdossa Kirkkonummen Meikon luonnonsuojelualueeseen liitettiin 51 hehtaarin metsäalue. Siihen sisältyvä Korsolammen seutu on myös suosittua retkeilymaastoa. Vaihdossa Espoon seurakuntayhtymä sai 143 hehtaaria alueita Perniön Germundsvedjasta ja Tammisaaren Odensöstä. Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Hannu Ormio, gsm. 040 731 3673

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit