Pääjohtaja Jan Heino uudesta Metsähallituslaista: Metsähallituksen kehittäminen yhtenäisenä liikelaitoksena jatkuu

Uusi laki Metsähallituksesta astuu voimaan ensi vuoden alusta. Laki korostaa läpinäkyvyyttä liiketoiminnan ja julkisten hallintotehtävien järjestämisessä ja erottaa nämä budjetoinnin sekä tilinpäätösten osalta selkeästi toisistaan. ”Metsähallituksen liiketoimintojen ja luontopalveluiden yhteistoiminta valtion maa- ja vesialueiden hoitamisessa jatkuu kuitenkin tiiviinä”, Metsähallituksen pääjohtaja Jan Heino sanoo. ”Eduskunta on halunnut säilyttää Metsähallituksen yhtenä organisaationa”, Heino tähdentää. ”Laki antaakin edellytykset kehittää Metsähallitusta edelleen yhtenäisenä valtion maa- ja vesialueita hoitavana liikelaitoksena.” Tasavallan presidentti vahvisti lain Metsähallituksesta tänään ja uusi laki tulee voimaan 1.1.2005. Samalla ryhdytään soveltamaan uutta liikelaitoslakia Metsähallituksen osalta. Uuden liikelaitoslain hengessä valmisteltu laki korostaa Metsähallituksen hallituksen – aiemman johtokunnan – asemaa. Liikelaitoksen hallituksen rooli kasvaa esimerkiksi päätettäessä yrityskaupoista tai liiketoimintojen yhtiöittämisestä. Tämä lisää joustavuutta Metsähallituksen liiketoimintaan. Kaikki Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät kootaan luontopalveluihin. Luontopalveluiden toiminta on jatkossa täysin budjettirahoitteista eikä siihen voida käyttää liiketoiminnasta saatua rahaa. Esimerkiksi luonnonsuojelualueiden hankinta valtiolle tapahtuu jatkossa kokonaan valtion budjetista. Metsähallituksen hallinnoimia maita ja tontteja voidaan jatkossakin käyttää suojelualueiden hankintaan, mutta liiketoiminnalle on suoritettava niistä korvaus budjettivaroista. Kalastus-, metsästys- ja maastoliikennelupien osalta uusi laki tuo merkittävän, eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellyttämän muutoksen. Tähän asti maanomistajan päätöksinä annetut luvat muuttuvat viranomaispäätöksiksi, joihin sovelletaan normaalia valituskäytäntöä. Lupien hoitaminen hallintopäätöksellä vaatii uusia järjestelyitä vuoden alusta lähtien. Tavoitteena on, että yksittäinen kalastaja tai metsästäjä saisi lupansa edelleen joustavasti vanhoista tutuista jakelupisteistä kuten automaateista. Vaikka muutos uuteen käytäntöön tapahtuu hyvin nopeasti, toivoo Heino lupien myynnin hoituvan ilman palvelutason heikkenemistä. Metsähallituksen erävalvojia koskevien toimivaltuuksien laajuuteen ei uudessa laissa oteta vielä kantaa. Asiasta tullaan säätämään erikseen. Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää valmistelun viivytyksettä. Lisätietoja: Pääjohtaja Jan Heino, puh. 0205 64 100 Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, gsm. 040 570 9307 Johtava lakimies Jorma Karttunen, gsm. 0400 705 514

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit