PAN Parks -sertifioinnista vauhtia luontomatkailuun

Yhdeksän Oulangan kansallispuistossa toimivaa matkailuyritystä sai PAN Parks -sertifikaatin Julkaistavissa 14.10.2005 klo 15

Yhdeksälle Oulangan kansallispuiston kanssa yhteistyössä toimivalle koillissuomalaiselle matkailuyritykselle myönnettiin perjantaina 14.10.2005 kansainvälinen PAN Parks -laatumerkki. Laatumerkki on osoitus laadukkaasta sekä ekologisesti ja sosioekonomisesti kestävästä luontomatkailusta. Suomen ensimmäiset PAN Parks -sertifioidut yritykset ovat Sallan Poropuisto, Erä-Susi Luontomatkat, Kahvila Neidonkenkä, Park Café Oulanka, Oulangan Leirintä, Basecamp Oulanka, Kuusamon Lintumatkailu, Green Line Safaris sekä Kuru Taksi. Yrityksille PAN Parks -laatumerkki on tunnustus vastuullisuudesta sekä luonnon ja kulttuurin huomioivasta toiminnasta. PAN Parks -yhteistyö tehostaa myös markkinointia, luo yhteyksiä eurooppalaisiin matkanjärjestäjiin sekä edistää koulutusta, tuotekehittelyä ja verkostoitumista. ”Metsähallitukselle ja Oulangan kansallispuistolle yhteistyö paikallisten matkailuyrittäjien kanssa on erittäin tärkeää, jotta luontomatkailun kestävyys saadaan varmistettua. PAN Parks -laatumerkki on osoitus aktiivisesta keskusteluyhteydestä”, sanoo puistonjohtaja Matti Tapaninen Metsähallituksesta. ”Valinta luontomatkailun puolesta helpottaa päivittäistä tekemistä. Yhteistyö Metsähallituksen ja PAN Parksin kanssa antaa asiakkaalle luotettavan kuvan toiminnasta”, sanoo Laura Nordman Basecampista. ”Sertifikaatti on kokonaisuudessaan hieno asia. Se voi parhaimmillaan terävöittää ja ohjata luontomatkailuyrityksen toimintaa”, aprikoi Jyri Valkama Park Café Oulangasta. Paanajärvi ensimmäinen PAN Parks -kansallispuisto Venäjällä Myös Venäjän Karjalassa sijaitsevalle Paanajärven kansallispuistolle myönnettiin samalla kansainvälinen PAN Parks -laatumerkki tunnustuksena erämaisesta ja arvokkaasta luonnosta sekä luonnonsuojeluarvot varmistavasta, laadukkaasta hoidosta ja käytöstä. PAN Parks -laatumerkin saaminen edellyttää tiukkojen kriteerien täyttämistä, mistä tehtiin Paanajärvellä arviointi kesällä 2005. Paanajärvi on kuudes eurooppalainen PAN Parks -laatumerkin ansainnut kansallispuisto. ”Paanajärven kansallispuisto on erämainen helmi eurooppalaisessa luonnossa ja olen todella iloinen ja ylpeä Paanajärven liittymisestä PAN Parks -perheeseen”, toteaa Zoltan Kun PAN Parks -säätiöstä. Paanajärvi ja sen vuonna 2002 sertifioitu suomalainen sisarpuisto Oulanka muodostavat ensimmäisen PAN Parks -sertifioidun puistoparin. ”Paanajärven ja Oulangan kansallispuistot tekevät erittäin ansiokasta yhteistyötä mm. ympäristökasvatuksessa ja puistojen kehittämisessä, minkä osoituksena molemmat kansallispuistot ovat saaneet kansainvälistä tunnustusta”, toteaa Paanajärven kansallispuiston johtaja Aleksandr Bizhon. Seuraavaksi Paanajärvelle ja sen lähiseudulle laaditaan kestävän luontomatkailun strategia ja perustetaan yhteistoimintaryhmä. Näiden onnistuminen mahdollistaa jatkossa myös paikallisten matkailuyritysten PAN Parks -sertifioinnin. Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Matti Tapaninen, Metsähallitus, gsm 040 727 0453 Toiminnanjohtaja Zoltan Kun, PAN Parks -säätiö, puh. int. +36 30 916 7795 Markkinointivastaava Laura Nordman, Basecamp Oulanka, gsm 0400 875 741 Luontomatkailuyrittäjä Jyri Valkama, Park Café Oulanka, gsm 0400 221 568

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.